Chiều 16/4/2018, tại Hội trường Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kết nạp đảng viên từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. Chủ trì Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy; Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, UBKT, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và chuyên viên làm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chuyên viên làm công tác phát triển đảng viên; Đồng chí Chỉ huy Trưởng và đồng chí Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố. Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Đại diện lãnh đạo đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy; Đại diện lãnh đạo và phóng viên Đài Truyền thanh thành phố.

KND

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố đã được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố. Các cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm; chú trọng thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; quan tâm kết nạp vào Đảng nhiều đối tượng là đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, học sinh, nhân viên trạm y tế phường xã, chủ doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân... Các tổ chức chính trị - xã hội tích cực lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú, đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng. Công tác kết nạp đảng viên được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là số lượng đảng viên mới kết nạp chưa tương xứng với nguồn quần chúng ưu tú; việc xem xét, ra nghị quyết đưa quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng chưa trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Công tác phát triển đảng viên ở một số nơi có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa thật sự chú trọng chất lượng. Phát triển đảng viên ở khu dân cư, trạm y tế phường xã và trong lực lượng dân quân tự vệ còn gặp khó khăn; phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn hạn chế.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện công tác kết nạp đảng viên từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay và nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các đồng chí dự hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Đ/c Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy đã đề nghị các cấp ủy, chi bộ, các ban ngành có liên quan của thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác phát triển đảng viên; Từng cấp ủy, chi bộ phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên hằng năm; Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ và thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện để đảng viên mới kết nạp rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Gắn công tác phát triển đảng viên với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Linh_VPTU

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung