Chiều ngày 05/4/2018, tại Trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức Hội nghị trực báo HĐND thành phố quý I năm 2018 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND thành phố và HĐND các phường, xã trong quý I năm 2018; đồng thời triển khai chương trình hoạt động quý II/2018.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo 2 Ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND các phường, xã.

   hdndQuyi

Quang cảnh Hội nghị trực báo HĐND thành phố

Trong quý I năm 2018, tình hình hoạt động của HĐND thành phố vẫn ổn định, chất lượng hoạt động tiếp tục được nâng cao, đi vào chiều sâu. Kỳ họp được tổ chức đúng luật; nội dung kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, các văn bản trình kỳ họp ngày càng có chất lượng; chất vấn và trả lời chất vấn được quan tâm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu và các cơ quan chức năng thành phố; các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu cuộc sống. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng đổi mới về nội dung, hình thức, thực sự gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Hoạt động giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, từ lựa chọn nội dung, lĩnh vực giám sát đến các hình thức, cách thức giám sát; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng, của chính quyền các cấp.

Để hoàn thành tốt chương trình hoạt động quý II/2018 theo Nghị quyết HĐND thành phố đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND các phường, xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2018: Phối hợp với UBND, UB MTTQ Việt Nam và các cơ quan đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp HĐND giữa năm 2018 đúng luật định; tổ chức giám sát theo Nghị quyết của HĐND và kế hoạch giám sát đã được ban hành. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND trong việc tham gia chất vấn, phát biểu thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường hoạt động của các Ban HĐND thành phố và phường, xã trong việc kiểm tra, giám sát các vấn đề được cử tri quan tâm, tập trung vào các vấn đề mang tính cấp thiết. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, chất vấn của đại biểu, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo hiệu quả, chất lượng...

Mỹ Nhung-VP                                           

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung