Sáng ngày 27.3.2018, UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh “ xanh – sạch –đẹp” trên địa bàn thành phố trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng Bình Định; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo Thành đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến Binh; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố và Đảng ủy, UBND các phường, xã.

 

 SK3

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh “ xanh – sạch –đẹp” trên địa bàn thành phố trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị đã đổi mới cách thức tham luận; theo đó Ban tổ chức sẽ trình chiếu các đoạn Video clip về tình hình quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị tại một số khu vực trên địa bàn thành phố để xảy ra sai phạm, Chủ tịch UBND các phường có liên quan tham luận, giải trình làm rõ nguyên nhân tồn tại, đề ra các biện pháp, giải pháp giải quyết, thời gian hoàn thành và giải trình làm rõ ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, qua đó đã đánh giá tổng quan, sâu sắc về những kết quả đạt được trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh “ xanh – sạch –đẹp” trên địa bàn thành phố trong năm 2017; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và các vấn đề cần tiếp tục giải quyết để thực hiện tốt hơn trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh “ xanh – sạch –đẹp” trên địa bàn thành phố trong thời gian đến.

 

SK2

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn phát biểu chỉ đạo

 

Theo kết quả báo cáo, Trong năm 2017, thành phố đã cấp phép sửa chữa và xây dựng mới nhà ở 2.381 hồ sơ, phê duyệt phương án biển số nhà ở 03 tuyến đường; tiếp nhận 3.524 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (cấp lần đầu), đến nay đã giải quyết 2.577 hồ sơ (số hồ sơ còn tồn đọng nhiều, cụ thể từ ngày 30/12/2016 trở về trước còn tồn 139 hồ sơ, từ ngày 01/01/2017 đến nay còn tồn 229 hồ sơ); giao 457 lô đất với diện tích 40.888,49m2 cho các hộ dân tái định cư các dự án, giao đất rẻo dự án đường Xuân Diệu, đường Nguyễn Tất Thành (nối dài); công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu QHDC khu vực 3, phường Ghềnh Ráng. Ban hành 860 quyết định thu hồi đất với tổng diện tích 1.598.574m2 của các dự án thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

Đồng thời trong năm 2017, đã kiểm tra 1.867 trường hợp trên lĩnh vực đất đai, xây dựng; đã phát hiện và xử lý vi phạm 1.022 trường hợp:

+ Cấp thành phố xử lý: 435 trường hợp, trong đó ban hành quyết định xử phạt VPHC: 397 trường hợp, ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: 38 trường hợp. Đã chấp hành nộp phạt Quyết định XPVPHC ban hành trong năm 2017: 234/397 trường hợp với số tiền 2.200.787.000 đồng/4.775.500.000 đồng (tỷ lệ chấp hành nộp phạt đạt: 58,94%); vận động thu tiền xử phạt các năm trước: 40 trường hợp, với số tiền: 391.070.000 đồng (năm 2011: 01 trường hợp, năm 2012: 02 trường hợp, năm 2015: 03 trường hợp, năm 2016: 34 trường hợp).

+ Cấp phường, xã xử lý 497 trường hợp: xử lý theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP: 156 trường hợp, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP: 16 trường hợp; Nghị định số 102/2014/NĐ-CP: 08 trường hợp, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ: 317 trường hợp;

SK1

Đồng chí Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND thành phố kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Trên cơ sở các ý kiến tham gia thảo luận, góp ý các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí Thư Thành ủy Quy Nhơn tại Hội nghị, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố và UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh, bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của đơn vị mình, đồng thời khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của thành phố, đảm bảo thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị đạt hiệu quả trong thời gian đến.

Điện Sáng: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung