Ngày 28/3/2018, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1743/QĐ-UBND về việc danh mục chi tiết sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích để thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2018 với tổng giá trị 20.000.000.000 đồng. Theo đó, các công việc thực hiện gồm:

-         Quản lý, bảo trì thường xuyên cầu đường bộ.

-         Duy tu vá ổ gà, hốt dọn xà bần.

-         Công tác đảm bảo an toàn giao thông.

-         Công tác chỉnh trang đô thị.

-         Công tác quét dọn đất cát 06 tuyến chính.

-         Nâng cấp, sửa chữa 17 tuyến đường bị xuống cấp trong thành phố.

Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố là đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ quản lý, kiểm tra và giám sát, nghiệm thu khối lượng, chất lượng thực hiện các công tác nêu trên.

11

Trong năm 2017, thành phố đã xây dựng nâng cấp 59.673m2 mặt đường bê tông nhựa; xây dựng 1.160m bó vỉa và 4.823m2 mặt đường bê tông xi măng; lắp đặt 2.148m bó vỉa và 6.426m2 vỉa hè đá granit và 7.378m2 vỉa hè gạch Block; vá 5.702 m2 ổ gà; xây dựng 497m tường hộ lan cứng; sơn phân làn, vạch kẻ đường 9.805m2; trồng 85 trụ biển báo, tên đường; hốt dọn 2.068 m3 xà bần.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung