Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 289/UBND-KT ngày 17/01/2018 và công văn số 144/SCT-QLNL ngày 27/02/2018 của Sở công thương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018.

UBND thành phố đã ban hành phương án tắt điện chiếu sáng công cộng để hướng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 trong ngày 24/3/2018. theo đó:

- Từ 18h-20h30’: vận hành 100% theo quy định.

- Từ 20h30’-21h30’: chuyển qua chế độ 02 (tắt ½ hệ thống).

- Địa điểm thực hiện: tại 32 khu vực, tuyến phố có mật độ giao thông ít để đảm bảo an toàn giao thông.

- Sau ngày 24/3/2018: hệ thống điện chiếu sáng công cộng vận hành theo chế độ bình thường thường ngày. 

Ngoài ra, UBND thành phố cũng chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP, chủ tịch UBND các phường, xã, giám đốc các đơn vị trên địa bàn… tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động cụ thế, thiết thực tạo cơ quan, đơn vị và vận động CBCCVC và người dân hưởng ứng, tham gia vào chiến dịch tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra chiến dịch Giờ trái đất 2018.

111

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 tại Việt Nam có khẩu hiệu là “Hôm nay tôi sống xanh hơn” (“Go more green”). Hàng năm, chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra với những thông điệp, khẩu hiệu khác nhau tuy nhiên đều chung mục địch hướng đến nâng cao ý thức của toàn cộng động trong việc thực hiện các hoạt động về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu…

 

Tấn Công-VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung