Sáng ngày 19/01/2018, tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện Ban giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định; đại diễn lãnh đạo các hội, đoàn thể nhận ủy thác và các tổ Tiết kiệm & Vay vốn 21 phường, xã.

Tại Hội nghị, đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn Quy Nhơn) đã báo cáo kết quả hoạt động cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn thành phố Quy Nhơn) đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ nguồn vốn cho từng phường, xã, khu phố, thôn. Kết quả cho vay ưu đãi năm 2017 đã góp phần giúp cho hàng trăm hộ thoát nghèo, ổn định và tạo thêm việc làm mới, nâng thu nhập, cải thiện đời sống; giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; cải tạo và xây mới công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ cho hộ gia đình sản xuất kinh doanh; xuất khẩu lao động. Đến cuối năm 2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 135.571 triệu đồng (đạt 99,78%) so với kế hoạch giao.

   tk

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Quy Nhơn

Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã đánh giá cao những cố gắng của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Định (phụ trách địa bàn thành phố Quy Nhơn), Lãnh đạo các phường, xã và các Hội, đoàn thể nhận ủy thác trong công tác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố, công tác thu hồi nợ quá hạn đảm bảo đúng theo quy định. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến tập trung thực hiện việc củng cố, ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động, rà soát, kiện toàn nhân sự Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; các phường, xã kiện toàn củng cố tổ đôn đốc thu hồi nợ, nâng cao chất lượng tổ vay vốn, chất lượng công tác ủy thác; tuyệt đối không còn tổ tiết kiệm loại trung bình;  tăng cường triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2018. Tập trung cho công tác xử lý nợ quá hạn, giảm nợ quá hạn xuống còn 0,45%/ tổng dư nợ; đảm bảo triển khai chương trình tín dụng cho vay đúng đối tượng, nâng cao chất lượng tín dụng, chính sách.

    Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã trao tặng giấy khen cho 06 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố năm 2017.

Mỹ Nhung- VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung