Ngày 12/1, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Bình – Phó trưởng ban Ban tuyên giáo tỉnh uyr Bình Định, Trần Văn Thanh – PBT TT Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP Quy Nhơn, Nguyễn Tiến Dũng – PCT TT UBND TP Quy Nhơn.

Trong năm 2017, công tác tuyên giáo Thành ủy Quy Nhơn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, sự hướng dẫn của cấp trên, kịp thời tham mưu cho Thảnh ủy triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thường xuyên đôn đốc việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; Phối hợp với TT BDCT thành phố mở 41 lớp bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ và quán triệt Nghị quyết của Đảng… cho 6.342 lượt học viên; Tổ chức 12 buổi hội nghị thông tin thời sự cho 1.498 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, chức sắc, chức việc các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố…; Tổ chức tuyên truyền kịp thời những ngày lễ, tết, kỷ niệm những ngày lễ lớn; Thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình dư luận xã hộị; Công tác giáo dục lý luận chính trị có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động; Lĩnh vực khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác nghiên cứu lịch sử Đảng có nhiều cố gắng. Qua đó, công tác tuyên giáo đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của thành phố.

tuyengiao1

Quảng cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Ban tuyên giáo thành ủy cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018: Tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể TP và Đảng ủy các phường, xã nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn; Phối hợp với UBND TP và các ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và của Thành ủy trên lĩnh vực khoa giáo; Tham mưu BTV Thành ủy phát động cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử, truyền thốngđấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân thành phố Quy Nhơn giai đoạn 1930-2015”; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các ban tuyên giáo và đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thành phố...

tuyengiao

Nhân dịp này, UBND TP Quy Nhơn đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2017./.

Phương Thảo - Đài TT TP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung