Thực hiện Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 11/05/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án khuyến công năm 2017 sử dụng từ nguồn kinh phí địa phương. Trong đó, có Đề án “Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm truyền thống nước mắm và hải sản các loại gắn với du lịch” của Cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống Nhơn Lý Hương Thanh, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn”.

nuocmam 1

Theo đó, ngày 10.11.2017, Sở Công Thương, Trung Tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định, Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với UBND xã Nhơn Lý tiến hành nghiệm thu bàn giao phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm theo Đề án Hỗ trợ phòng trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm truyền thống nước mắm và hải sản các loại gắn với du lịch” tại cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống Nhơn Lý Hương Thanh. Tổng vốn đầu tư thực hiện thực tế của cơ sở là 232,5 triệu đồng; trong đó cơ sở đầu tư 163,5 triệu đồng, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 69 triệu đồng.

nuocmam 2

Tổng diện tích phòng trưng bày khoảng 70m2. Việc xây dựng phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm góp phần mở rộng quy mô sản xuất của cơ sở, phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách du lịch theo hướng văn minh, lịch sự; tăng lợi nhuận cho cơ sở khoảng 144 triệu đồng/năm; giải quyết vấn đề việc làm cho lao động tại địa phương; đặc biệt góp phần bảo tồn và phát triển nghề làm nước mắm truyền thống của xã Nhơn Lý.

Thùy Trang – PKT TP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung