Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng ngư dân qui mô nhỏ và hệ sinh thái biển tại khu bảo tồn biển cấp địa phương, tỉnh Bình Định, Việt Nam, giai đoạn 2017- 2019” do Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) chủ trì phối hợp các đối tác tại tỉnh Bình Định thực hiện. Ngày 24/9/2017, Chi cục Thủy sản tỉnh, phòng Kinh tế thành phố, Tổ chức MCD và UBND xã Nhơn Hải đã phối hợp tổ chức hoạt động truyền thông làm sạch bờ biển tại xã Nhơn Hải.

bien1

Trước đây, trên địa bàn xã Nhơn Hải, người dân chưa có ý thức về vấn đề vệ sinh môi trường nên đã xả rác bừa bãi trên bờ biển, mặt nước. Trong thời gian gần đây, UBND xã đã phối hợp với Tổ chức MCD tăng cường công tác truyền thông “cộng đồng làm sạch bờ biển”, và UBND xã đã giao việc thu gom rác thải cho Hợp tác xã Du lịch Dịch vụ - Thủy sản Nhơn Hải thực hiện, qua 9 tháng triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, ý thức người dân được nâng cao, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã tốt hơn, được nhân dân và du khách đánh giá cao.

bien2

Với mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển và hệ sinh thái ven biển; đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân và khách du lịch vùng ven biển về rác thải biển và bảo vệ môi trường, Ban tổ chức đã hướng dẫn, chia nhóm cho 100 thanh niên, học sinh và người dân xã Nhơn Hải thực hiện quét dọn rác, phân loại rác và tập kết rác đúng nơi quy định. Kết quả của hoạt động, đã thu gom được hơn 1 tấn rác các loại, làm bờ biển sạch hơn, góp phần phục vụ du lịch.

Luyện – Phòng Kinh tế TP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung