Sáng ngày 13/9/2017, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 217 tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban; các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố; đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định; đại diện Thường trực HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác phụ nữ phường, xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới; một số kỹ năng thu thập, phân tích, tách biệt số liệu về giới; kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho người làm công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới; đồng thời được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm một số mô hình thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới ở một số địa phương…

th1

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Quy Nhơn Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố nhấn mạnh bình đẳng giới luôn là mục tiêu quan trọng và nhất quán được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thực hiện, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của một xã hội, xác định tầm quan trọng đó, trong thời gian qua, thành phố đã có nhiều chương trình hoạt động nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới ngày càng được quan tâm, chú trọng, vai trò, vị trí của phụ nữ được nhận thức sâu rộng hơn và dần đi vào cuộc sống; đồng thời với sự phấn đấu, nỗ lực của các ngành, đoàn thể, các phường, xã, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn thành phố sẽ đạt kết quả tốt hơn, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu liên quan đến bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Mỹ Nhung-VP                                                          

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung