Chiều ngày 26/7, Kho bạc Nhà nước TP Quy Nhơn và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chí nhánh Bình Định đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận liên tịch phối hợp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

khobac

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị tham gia ký kết

Theo đó, bắt đầu từ tháng 8/2017, KBNN Quy Nhơn sẽ ủy nhiệm cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định tổ chức thu các khoản thu NSNN phải nộp tại KBNN Quy Nhơn (kể cả tiền mặt và chuyển khoản) bao gồm: thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc NSNN. Các bên tổ chức thu theo nguyên tắc kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa các cơ quan, đơn vị về số phải thu, số đã thu vào NSNN đảm bảo phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hiện hành liên quan đến thu NSNN.

khobac1

Ông Nguyễn Phúc Hùng - PGĐ KBNN tỉnh Bình Định tặng hoa chúc mừng 2 đơn vị

Thông qua việc ký kết thỏa thuận liên tịch phối hợp thu NSNN giữa 2 đơn vị sẽ góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguồn thu NSNN được kịp thời, an toàn và hiệu quả./.

Phương Thảo – Đài TT Quy Nhơn                                                   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung