Ngày 14/7/2017, Hội đồng nhân dân phường Lê Lợi đã tổ chức Kỳ họp thứ Tư khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017, đưa ra nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự kỳ họp có Đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố; đại diện tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị ứng cử tại phường Lê Lợi; Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường; các ban, ngành, các tổ chức chính trị phường và đại biểu HĐND phường khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

hdnd

Kỳ họp lần thứ 4 HĐND phường Lê Lợi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã được nghe các báo cáo như: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Ba và trước Kỳ họp thứ Tư; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Thông báo của UBMTTQVN phường tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 và các báo của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường Lê Lợi.

 hdnd2

Toàn cảnh kỳ họp


Theo báo cáo của UBND phường Lê Lợi, nhìn chung trong 6 tháng đầu năm UBND phường và các ban, ngành, tổ chức chính trị xã đã chỉ đạo nhân dân toàn phường phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra về phát triển kinh tế của địa phương, thu ngân sách đảm bảo; các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết tốt, công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai thực hiện tốt không để dịch bệnh xảy ra. Các hoạt động văn hóa - thể thao từng bước phát triển, phục vụ nhu cầu của người dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp với các nội dung về công tác quản lý đất đai, ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm… Kỳ họp thứ Tư HĐND phường cũng đã thông qua các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh tại địa phương.
                                     

Mỹ Nhung-VP                                                    

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung