Hiện nay, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn có 71.169 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 24,7% so với tổng dân số, trong đó trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 1.218 trẻ em, chiếm tỷ lệ 1,7 % trên tổng số trẻ em. Thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em thành phố Quy Nhơn trong những năm qua, cùng với thành tựu chung của thành phố, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục cho trẻ em ngày càng được mở rộng và có nhiều tiến bộ. Đặc biệt công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em trong thời gian gần đây đã tạo sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành, của toàn xã hội, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện; các quyền cơ bản của trẻ em được thực hiện. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc với nhiều hình thức phong phú và phù hợp hơn với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, cuộc sống của các em được cải thiện một bước đáng kể về sức khoẻ, học tập và điều kiện sống; các em ngày càng có nhiều cơ hội để hoà nhập với cộng đồng. Đến nay, ước tính toàn thành phố có khoảng trên 95% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc bằng nhiều hình thức khác nhau như: hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, được chăm sóc thay thế, được thăm hỏi, tặng quà, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, ... nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Tết nguyên đán, ...

Thực hiện trợ cấp thường xuyên, mua BHYT, thực hiện miễn giảm học phí hằng năm cho gần 400 trẻ em khuyết tật, mồ côi không nơi nương tựa trên địa bàn; Đã phối hợp thực hiện các chương trình phẩu thuật miễn phí cho hàng trăm trẻ khuyết tật, trẻ em bị tim bẩm sinh; Bên cạnh đó, trẻ em bị tai nạn rủi ro, thiệt hại do thiên tai, bão lụt được hỗ trợ đột xuất góp phần động viên và giúp các em vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Đối với trẻ em lang thang, trẻ em lao động sớm, hàng năm thành phố đã thực hiện các chương trình truyền thông tại các phường, xã trọng điểm, trong đó nhấn mạnh nội dung về tình trạng trẻ em lang thang, tác hại của việc bỏ nhà lang thang kiếm sống hay tình trạng trẻ em lao động sớm. Đồng thời gắn với việc công tác tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn thành phố. Các hình thức can thiệp trợ giúp trẻ em có nguy cơ lang thang được thực hiện thông qua các chính sách an sinh xã hội như: Cứu trợ xã hội, cứu trợ đột xuất, chính sách vay vốn ưu đãi giải quyết việc làm, giảm nghèo, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà,....

Ngoài ra, thành phố cũng rất chú trọng đến hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhất là trong dịp hè như: Tiếng hát Hoa phương đỏ, kể chuyện theo sách, Bóng đá mi ni, Đố vui để học, Bé khỏe bé ngoan, Hội thi tài năng tuổi thơ, Hội khoẻ Phù Đổng, dạy bơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,… đã thu hút hàng nghìn học sinh tham gia. Đã phối hợp với các trường THCS, UBND các phường, xã trên địa bàn tổ chức diễn đàn quyền trẻ em, các cuộc thi liên quan về tìm hiểu Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em đã tạo điều kiện cho các em vui chơi, giao lưu học hỏi lẫn nhau, và là cơ hội để các em trao đổi, bảy tỏ ý kiến, quan điểm những vấn đề mà các em quan tâm với lãnh đạo các cấp, các ngành, … đã góp phần giúp các em nhận thức được các quyền cơ bản của mình, trong đó có quyền tham gia của trẻ em.

Bên cạnh đó, việc duy trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ trong nhà trường như câu lạc bộ học tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tin học hoặc câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ phát thanh măng non, …trung bình mỗi câu lạc bộ khoảng 60-70 em tham gia sinh hoạt. Hiện tại trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 250 câu lạc bộ với hơn 15.000 học sinh. Qua đó đã giúp các em có điều kiện trao đổi kiến thức trong học tập, văn hóa đồng thời tạo môi trường cho các em phát huy khả năng, sở thích, tính độc lập.

Để công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đạt hiệu quả cao nhất, nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2016-2020, trong thời gian tới, ngành Lao động-TB&XH từ thành phố đến phường xã cần tập trung vào những nội dung sau:

Một là, Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến phường, xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Các mục tiêu trong chương trình hành động vì trẻ emgiai đoạn 2016-2020 các cơ quan, đoàn thể phải chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, quan tâm bố trí kinh phí thực hiện.

Hai là, Chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động các hội, đoàn thể từ thành phố đến phường, xã; đẩy mạnh truyền thông nhân Tháng hành động vì trẻ em, Quốc tế thiếu nhi 1/6 hàng năm. Phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em tham gia một cách chủ động vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Ba là, Thường xuyên thu thập, cập nhật, biến động tình hình trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.Theo dõi tình hình trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích để có biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời...

Bốn là, Đẩy mạnh xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, tạo môi trường an toàn, thân thiện với trẻ em, bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được bảo vệ an toàn và có cơ hội phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và nhân cách. Thực hiện xã hội hóa hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em, khuyến khích các tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, xã hội, các gia đình và người dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Năm là, Củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm cộng tác viên phường, xã, duy trì hoạt động của đội ngũ cộng tác viên khu vực, thôn. Nhờ đó, các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em được thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả; những vấn đề liên quan đến trẻ em ở cơ sở được phát hiện, xử lý, trợ giúp kịp thời.

Sáu là, Tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính: kinh phí Trung ương và tỉnh hỗ trợ từ các Chương trình, dự án liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em; ngân sách thành phố cân đối cho các chương trình mục tiêu vì trẻ em được bố trí theo các chương trình cụ thể, các nguồn hỗ trợ từ cộng đồng, các tổ chức xã hội từ thiện, ...

Thị Lan- P. LĐTB-XH

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung