Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hai chiều và đặt lịch nhận hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; Văn bản số 1764/UBND-TH ngày 30/06/2021 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc triển khai Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hai chiều.

LThong2chieu PM001

Nhằm triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đảm bảo đúng quy trình, trình tự thủ tục hành chính quy định, phù hợp với tình hình, điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay trên địa bàn xã. Bộ phận tiếp nhn tr kết quca UBND xã Phước Mỹ phối hợp với Bưu điện Văn hóa tổ chức tiếp nhận các th tc hành cnh thuc thẩm quyền gii quyết ca UBND thành phố, cụ thể:

1. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/07/2021, vào các ngày làm việc trong tun (T th 2 đến th 6)

- Thời gian: Buổi sáng: T 7h00 đến 11 giờ 30

- Buổi chiu: T 13h30 đến 17 gi00

2. Đa điểm tiếp nhn h : Tại Bộ phận tiếp nhn tr kết quca UBND xã Phước Mỹ

3. Phm vi thực hin: Các th tc hành cnh thuc thẩm quyền gii quyết ca UBND thành phố đã được niêm yết công khai tại UBND xã và Nhà văn hóa 03 thôn.

Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình hiện nay. Các thủ tục hành chính sẽ được UBND xã tiếp nhận và phối hợp với Bưu điện chuyển giao hồ sơ về thành phố để giải quyết cho nhân dân. Góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại nhiều lần của nhân dân.

Trần Thị Nhi – UBND Xã Phước Mỹ 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung