Chiều ngày 21/7/2021, tại Hội trường 47 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp Đảng khóa IV năm 2021 cho 30 quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Quy Nhơn.

Dự chỉ đạo khai giảng lớp học có đồng chí Trần Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoa - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố và các đại biểu lãnh đạo các Ban và Văn phòng Thành ủy.

CND 1

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Trong thời gian học, các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu 5 chuyên đề: Khái lược Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng Đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Sau mỗi chuyên đề, các học viên sẽ được thảo luận làm rõ và liên hệ với thực tế tại địa phương, kết thúc 5 chuyên đề phải làm bài kiểm tra về những kiến thức đã học để đánh giá quá trình, chất lượng học tập.

CND 2 

Đồng chí Trần Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu

 

 Phát biểu chỉ đạo khai giảng lớp học, đồng chí Trần Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Ban tổ chức lớp học cần thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch; đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất cho học viên tham gia học tập; các giảng viên trên cơ sở nội dung bài giảng cần truyền đạt cho học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu gắn với thực tiễn ở của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đối với các học viên cần học tập nghiêm túc, nghiên cứu các chuyên đề mà giảng viên truyền đạt; sau khóa học sẽ tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn công tác, xác định rõ mục đích, động cơ phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trung tâm BDCT TP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung