Ngày 12/05/2021, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (phụ trách địa bàn thành phố Quy Nhơn) cùng với các tổ chức chính trị xã hội thành phố nhận ủy thác tổ chức họp sơ kết ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 4 tháng năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác của thành phố, lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định.

Theo báo cáo, Hội sở - Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội triển khai cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, đạt kết quả như sau:

Doanh số cho vay ủy thác qua các hội đoàn thể đạt 59.861 triệu đồng, tăng 24.255 triệu đồng so cùng kỳ năm trước, trong đó: Hội nông dân (HND) 4.649 triệu đồng, Hội liên hiệp phụ nữ (HPN) 48.453 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh (HCCB) 6.089 triệu đồng, Đoàn thanh niên (ĐTN) 670 triệu đồng; doanh số thu nợ đạt 21.704 triệu đồng, trong đó: HND 2.326 triệu đồng, HPN 16.799 triệu đồng, HCCB 2.174 triệu đồng, ĐTN 405 triệu đồng.

Dư nợ ủy thác qua các tổ chức CT-XH đến 30/04/2021 là 255.637 triệu đồng /6.309 hộ/182 tổ, tăng 38.021 triệu đồng so với đầu năm; trong đó: Dư nợ uỷ thác qua HND là 21.306 triệu đồng/659 hộ/16 Tổ TK&VV, chiếm 8,33% trên tổng dư nợ uỷ thác, so với 31/12/2020 tăng 2.271 triệu đồng; dư nợ bình quân 32 triệu đồng/hộ. Dư nợ uỷ thác qua HPN là 202.472 triệu đồng/4.806 hộ/142 Tổ TK&VV, chiếm 79,2% trên tổng dư nợ uỷ thác, so với 31/12/2020 tăng 31.571 triệu đồng; dư nợ bình quân 42 triệu đồng/hộ. Dư nợ uỷ thác qua HCCB là 27.761 triệu đồng/700 hộ/21 Tổ TK&VV, chiếm 10,9% trên tổng dư nợ nhận uỷ thác, so với 31/12/2020 tăng 3.915 triệu đồng; dư nợ bình quân 40 triệu đồng/hộ. Dư nợ uỷ thác qua ĐTN là 4.098 triệu đồng/144 hộ/03 Tổ TK&VV, chiếm 1,6% trên tổng dư nợ nhận uỷ thác, so với 31/12/2020 tăng 265 triệu đồng; dư nợ bình quân 28 triệu đồng/hộ.

cs

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân nguồn vốn để phục vụ Nhân dân phát triển kinh tế, mở rộng các ngành nghề cũng như thực hiện công tác thu hồi nợ của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH và các tổ chức Hội đoàn thể thành phố nhận ủy thác tiếp tục bám sát chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng giao và nguồn vốn quay vòng, triển khai cho vay kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, tránh tồn đọng vốn, thường xuyên rà soát đối tượng có nhu cầu vay vốn để giải ngân cho vay kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, có tiền cho con em đi học, ổn định chỗ ở, góp phần an sinh xã hội. Tập trung xử lý nợ quá hạn, nợ lãi tồn đọng, nợ nhận bàn giao từ các tổ chức tín dụng khác để nâng các chất lượng tín dụng; tăng cường thường xuyên việc củng cố nâng cao chất lượng Điểm giao dịch xã về hình thức lẫn nội dung. Công khai đầy đủ các bảng hiệu, nội dung hoạt động NHCSXH, các chính sách tín dụng mới của Chính phủ đến đối tượng thụ hưởng, để họ biết và hưởng lợi. Thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch covid-19 tại nơi giao dịch như: quản lý việc ra vào, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn khi giao dịch xã,...thực hiện ngay các biện pháp khử khuẩn, giữ khoảng cách khi giao dịch, phân luồng giao dịch. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị, công cụ, dung cụ cho công tác phòng chống dịch.

Hoàng Việt - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung