Thực hiện Dự án "Nâng cao năng lực quản lý và ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng địa phương, xây dựng mô hình cộng đồng thu gom, phân loại, xử lý nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các xã, phường ven biển thuộc Vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"

Sáng ngày 07 /4/2021, tại Hội trường UBND xã Nhơn Châu, Ban điều hành dự án đã tổ chức ký cam kết với người dân và trao giỏi đi chợ thân thiện với môi trường (giỏ lát) cho 100 hộ dân sinh sống tại 3 thôn của xã với mục đích nhằm tạo ra hành vi sử dụng giỏi đi chợ thân thiện thay cho việc sử dụng túi nilon trong việc đi chợ hay trong sinh hoạt hằng ngày, góp phần giảm bớt lượng rác thải nhựa đặc biệt là túi nilon ra môi trường trên địa bàn xã.

rac

Chương trình ‘Trao giỏ đi chợ thân thiện với môi trường” nằm trong chuỗi hoạt động xây dựng mô hình "Phân loại rác thải tại nguồn” thực hiện việc trang bị cho người dân các trang thiết bị (giỏ đi chợ thân thiện môi trường, thùng rác 2 ngăn, thùng làm phân compos…) nhằm giúp người dân tại xã thực hiện việc hạn chế túi nilon, biết cách tái sử dụng rác thải hữu cơ bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Mô hình này sẽ trao 500 giỏ xách thân thiện cho các hộ dân trên địa bàn xã trong thời gian thực hiện dự án từ nguồn kinh phí đối ứng của UBND thành phố Quy Nhơn hỗ trợ.

Hội LHPN

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung