Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản là một trong những giải pháp được UBND tỉnh Bình Định chú trọng thực hiện nhằm tăng cường vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản là một trong những điểm mới trong Luật Thủy sản năm 2017 đã được quy định (tại Điều 10 – Luật Thủy sản năm 2017). Theo đó, quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản với mục tiêu nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, từng bước thực hiện chủ trương xã hội hóa, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, là giải pháp hữu hiệu giảm xung đột lợi ích trong cộng đồng và góp phần đưa ngành thủy sản phát triển một cách bền vững.

Kể từ khi Luật Thủy sản năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2019, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, được hỗ trợ kinh phí của các tổ chức MCD, GEF, Chi cục Thủy sản Bình Định đã phối hợp với Hiệp hội Thủy sản, Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn hướng dẫn các tổ chức cộng đồng đang hoạt động theo phương thức đồng quản lý thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ để đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn quyết định công nhận và giao quyền quản lý nguồn lợi thủy sản (theo quy định của Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019); đồng thời hỗ trợ chính quyền địa phương, người dân tổ chức thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đến nay có 4 Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản được thành lập trên địa bàn 4 xã/phường thuộc khu vực biển vịnh Quy Nhơn là Nhơn Lý; Nhơn Hải; Nhơn Châu và Ghềnh Ráng.

 HNTLXNL22032021001

Hội nghị thành lập TCCĐ BVNLTS xã Nhơn Lý 16.8.2019

 HN220320210010

Hội nghị thành lập TCCĐ BVNLTS xã Nhơn Hải 12.6.2020

 HN22032021009

Hội nghị thành lập TCCĐ BVNLTS xã Nhơn Châu, ngày 20.10.2020

HNTLXNL22032021004

Hội nghị thành lập TCCĐ BVNLTS phường Ghềnh Ráng ngày 23.10.2020

Trong năm 2020 đã có 2 TCCĐ được công nhận và giao quyền bảo vệ khu vực biển tại Bãi Dứa, xã Nhơn Lý với diện tích 8,02 ha và khu vực biển phía Tây Hòn Khô Nhỏ, xã Nhơn Hải với diện tích 12,043 ha. Đầu tháng 2/2021, sau khi thẩm định hồ sơ của các TCCĐ, UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 về việc công nhận và giao quyền cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực biển Hòn Nhàn, phường Ghềnh Ráng với diện tích 5,83 ha; Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 về việc công nhận và giao quyền cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực Bãi Trước xã Nhơn Châu với diện tích 20,24 ha.

 HNTLXNL220320210055

San hô tại Bãi Dứa, Nhơn Lý đang dần được phục hồi

sau gần 01 năm khoanh vùng , bảo vệ

Như vậy đến nay, 4 Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản ( TCCĐ BVNLTS) Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu và Ghềnh Ráng đã được UBND thành phố Quy Nhơn công nhận và giao quyền quản lý khu vực biển có diện tích xác định theo Luật Thủy sản 2017. Hi vọng trong thời gian tới khi có sự chung tay quản lý , bảo vệ của các TCCĐ, hệ sinh thái rạn san hô tại khu vực biển vịnh Quy sẽ được phục hồi và phát triển tạo môi trường sống lý tưởng cho các loài thủy sản sinh sôi và phát triển. Và tương lai không xa, mô hình quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng sẽ được nhân rộng trên toàn tỉnh, chung tay cùng với chính quyền và cơ quản quản lý nhà nước bảo vệ nguồn tài nguyên biển vô cùng quí giá nhằm duy trì và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân hôm nay và thế hệ mai sau./.

Ái Trinh- Chi cục Thủy sản

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung