Tham dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy Quy Nhơn; các Đảng viên trong Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thành phố.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình Đảng viên tham dự đại hội; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thành phố nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; phát biểu tham luận của Trung tâm công nghệ thông tin thành phố về công tác ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phát biểu của Chi đoàn Văn phòng HĐND&UBND thành phố về kết quả công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động của Đoàn thanh niên nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2020.

ĐHVP3

Ảnh: Đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

phát biểu chỉ đạo 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố đã nỗ lực, phấn đấu và đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và chỉ đạo trong thời gian đến Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố cần phấn đấu hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, góp phần góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

ĐHVP1

Ảnh: Đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

tặng hoa chúc mừng Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

 

ĐHVP2

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Dương Hiệp Hòa – Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết trong cấp Ủy dự đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung