Nhằm thực hiện hiệu quả chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và các thông tư của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”...

Trong thời gian qua, Công an thành phố Quy Nhơn luôn xác định công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở. Qua đó, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động hướng dẫn xây dựng các mô hình tự quản về ANTT. Các mô hình sau khi đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

Trong 02 ngày 17-18/10/2019, Công an thành phố đã phối hợp hướng dẫn Chi cục thuế Quy Nhơn, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình tổ chức ra mắt mô hình tự quản với tên gọi “Bệnh viện đa khoa Hòa Bình an toàn về ANTT”, “Chi cục thuế thành phố Quy Nhơn an toàn về ANTT” và Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn là “cơ quan tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT”.

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của đại diện chỉ huy Công an phường, đội nghiệp vụ, lãnh đạo Công an thành phố, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh…; các đơn vị đã thông qua kế hoạch xây dựng mô hình tự quản về ANTT, công bố Quyết định thành lập, quy chế hoạt động của các mô hình; tiến hành ra mắt các mô hình và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, đội trực thuộc các đơn vị tổ chức ký cam kết tham gia xây dựng đơn vị đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

 image002

Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn ký kết giao ước thi đua xây dựng đơn vị đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thành phố Quy Nhơn đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung quy chế hoạt động và các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch; kịp thời nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, vụ việc có liên quan ANTT đến lực lượng Công an để phối hợp giải quyết hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT của địa phương. Bên cạnh đó, định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để đề ra phương hướng thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

image004

Lãnh đạo Công an thành phố phát biểu tại Lễ ra mắt mô hình “Chi cục thuế thành phố Quy Nhơn an toàn về ANTT”

Mô hình tự quản về ANTT là điều kiện để tập hợp và tổ chức cho quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực ANTT. Xây dựng, nhân rộng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT có hiệu quả đã và đang góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Xuân Lộc - CATP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung