(30/11/2016): Sáng ngày 29/11/2016, tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn, UBMTTQVN thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết 03 năm thực hiện Đề án 02 – 1133/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quy Nhơn; Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thành viên Ban điều hành Đề án thành phố; Đại diện thành viên Ban điều hành Đề án phường, xã; Đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã; Đại diện thành viên nhóm nòng cốt tại các khu dân cư và các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 02 – 1133/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo 03 năm thực hiện Đề án 02 – 1133/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; phương hướng và giải pháp thực hiện trong thời gian đến; các báo cáo tham luận của các đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Mặt trận thành phố và phường, xã đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm thiểu hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Đồng chí đề nghị, trong thời gian đến Ban điều hành Đề án từ thành phố đến phường, xã cần tăng cường công tác chỉ đạo; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Đề án; tiếp tục củng cố lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền tại các khu dân cư.

Nhân dịp này, đã có 02 tập thể và 02 cá nhân được UBND tỉnh trao tặng Bằng khen; 04 tập thể, 08 cá nhân được UBND thành phố trao tặng giấy khen và 15 tập thể, 13 cá nhân được UBMTTQVN thành phố trao tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 02 – 1133/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Huỳnh Thị Mỹ Nhung-VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung