Ngày 21/6, Hội CCB thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” 5 năm lần thứ VI (2014-2019).

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB thành phố tiếp tục phát triển sâu rộng, luôn gắn với các phong trào và các cuộc vận động ở địa phương. Chất lượng tổ chức Hội và hội viên chuyển biến ngày càng tiến bộ, hàng năm có 100% tổ chức Hội cơ sở đạt Trong sạch vững mạnh, Hội viên gương mẫu xuất sắc đạt 87,17%, gia đình hội viên đạt Gia đình văn hóa xuất sắc 87,1%; Phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” được quan tâm, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi sâu vào làm theo bằng việc làm, mô hình hoạt động cụ thể, qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở địa phương; Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB đạt nhiều kết quả. Để từng bước giảm số lượng hộ gia đình hội viên khó khăn, tăng vững chắc số hộ khá, giàu, các cấp Hội đã cử 2.691 lượt cán bộ, hội viên tham gia 182 lớp tập huấn về kinh tế, kiến thức, kỹ thuật nuôi trồng thủy hải sản...; phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bình Định giải ngân luân chuyển gần 30,13 tỷ đồng cho hơn 1.128 lượt hộ vay để phát triển kinh tế gia đình; vận động 6.989 lượt hội viên góp vốn giúp nhau không tính lãi số tiền luân chuyển hơn 21,5 tỷ đồng; 1.462 lượt hội viên vay luân phiên hơn 6,9 tỷ đồng từ nguồn quỹ Hội, tạo việc làm cho 1.590 lượt lao động. Các mô hình sản xuất, kinh doanh của hội viên được duy trì ổn định và phát triển. Đến tháng 6/2019, thống kê đời sống của hội viên CCB thành phố có 1.965 hộ khá - giàu (chiếm 53,63%), 1.669 hộ trung bình (chiếm 46,29%), 02 hộ hộ cận nghèo (chiếm 0,05%), 01 hộ nghèo (chiếm 0,03%). Hội CCB thành phố không còn hộ ở nhà tạm...

pbt chi dao

chu khong

Với những nỗ lực cố gắng và đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019, nhân dịp này, 12 tập thể, 14 cá nhân thuộc Hội CCB thành phố đã được Hội CCB tỉnh Bình Định, UBND thành phố Quy Nhơn khen thưởng.

tinh hoi khen thuong

Tại hội nghị, đại diện các Hội CCB cơ sở đã cùng nhau ký giao ước thi đua trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như: Phấn đấu 100% hội viên luôn kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng; Phấn đấu đạt trên 96% CCB vào Hội; Hội cơ sở duy trì có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” hiện có ở địa phương; 100% chi hội có Qũy “Nghĩa tình đồng đội; Phấn đấu xóa hết hộ CCB nghèo và cận nghèo theo chuẩn mới, không để tái nghèo; Phấn đấu tập hợp trên 91% CQN (có mặt tại địa phương) vào sinh hoạt ở các Ban liên lạc CQN..../.

Phương Thảo

 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung