Thực hiện Chương trình Hội LHPN tỉnh Bình Định về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027” (gọi tắt là Đề án 938) và và “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” (939) năm 2018 tại tỉnh Bình Định.

Với mục đích nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi đề án, Sáng ngày 24/8/2018 tại Hội trường Khối Mặt trận đoàn thể Thành phố, Hội LHPN tỉnh Bình Định tổ chức truyền thông Đề án 938,939 cho các đối tượng là cán bộ cán ban ngành đoàn thể tham dự đề án: phòng Tư Pháp thành phố, phòng Tài Chính – Kế hoạch thành phố, phòng Lao động TB&XH thành phố, phòng Y tế thành phố, Trung tâm VHTT thành phố, Liên đoàn LĐ thành phố, Thành đoàn Quy Nhơn, Đài TT thành phố và BCH Hội LHPN thành phố Quy Nhơn.

Về dự và báo cáo tuyên truyền buổi truyền thông có chị Võ Thị Tuyết - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Gia đình - xã hội Hội và chị Nguyễn Thị Thủy – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Hội LHPN tỉnh Bình Định.

Tại buổi truyền thông, các đại biểu đã được giới thiệu qua về nội dung cốt lõi 2 đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027” (gọi tắt là Đề án 938) và và “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” (gọi tắt là Đề án 939). Xác định cách thức triển khai tập trung các nội dung cần can thiệp từng năm và từng giai đoạn Với đề án 938, cần tập trung vào hoạt động về Vệ sinh an toàn thực phẩm; Bạo lực gia đình/ BL trên cở sở giới; Giáo dục cha mẹ chính sách và bảo vệ trẻ em. Nội dung truyên truyền đi sâu vào gíao dục đạo đức, giáo dục pháp luật. Đề án được chi làm 2 giai đoạn: Giai đoạn (2018-2022): tập trung vào vần đề hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng và nội dung thuộc phạm vi đề án. Giai đọan 2 ( 2022-2027): Tập trung hộ trợ phụ nữ chuyển đồi hành vi thông qua các mô hình, điển hình được xây dựng từ giai đoạn 1, triển khai CVĐ rèn luyện phẩm chất. Với đề án 939: Nâng cao hiểu biết của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ. Hỗ trợ, hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, của các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

ppn

Được biết, Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027” (938) và“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” (939) đã được Hội LHPN tỉnh triển khai vào trung tuần tháng 8 cho 11 Huyện thị/ thành phố và Thành phố Quy Nhơn đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai 2 đề án 938, 939 vào tháng 9 tới.

Võ Thị Thương – Hội LHPN TP Quy Nhơn

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung