Liên hoan các đội tuyên truyền thanh niên về nghệ thuật Bài chòi Bình Định năm 2018 được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức ngày 24/8/2018, tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên về nghệ thuật Bài chòi – loại hình diễn xướng dân gian đã được tổ chức UNESCO ghi danh vào danh sách các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

baichoi 1 

Phần thi “Chúng tôi nói về mình” của đơn vị thành phố Quy Nhơn

Tham gia Liên hoan có 06 đội tuyên truyền thanh niên đến từ các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn.Các đội lần lượt trải qua 02 nội dung: Giới thiệu về địa phương và Hô hát Bài chòi. Thông qua các làn điệu Bài chòi đặc trưng của Bình Định nói riêng và khu vực Trung bộ nói chung, các bạn đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã khéo léo vận dụng thể hiện, chuyển tải các nội dung ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi biển, đảo Tổ quốc, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 baichoi 2

Hoạt cảnh dân ca“Ngày mới trên quê hương Bình Định” của đơn vị thành phố Quy Nhơn

Kết thúc Liên hoan, Đội tuyên truyền thanh niên thành phố Quy Nhơn xuất sắc đoạt Giải A; đồng Giải B được trao cho các đội Hoài Nhơn và Phù Mỹ; 3 đội Tuy Phước, Phù Cát và thị xã An Nhơn đồng giải C.

baichoi 3 

Đ/c Nguyễn Xuân Vĩnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định trao Giải A cho Đội tuyên truyền thanh niên thành phố Quy Nhơn

Ngọc Pháp – TĐ

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung