Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 15/8/2018, Chi cục thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định) phối hợp cùng Trung tâm MCD (Trung tâm nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng), Sở Du lịch, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh và các cơ quan chức năng của thành phố Quy Nhơn tổ chức tập huấn kỹ năng ứng xử, nghiệp vụ du lịch cơ bản cho cộng đồng ngư dân và người kinh doanh dịch vụ du lịch tại các xã, phường khu vực vịnh Quy Nhơn.

Phía thành phố Quy Nhơn tham gia các hoạt động trên, gồm: đại diện Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố; Phòng Kinh tế thành phố; UBND các xã, phường Nhơn Lý, Nhơn Hải, Ghềnh Ráng; các thành viên Hợp tác xã Dịch vụ du lịch thủy sản Nhơn Hải, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ du lịch thủy sản Nhơn Lý, Tổ hợp tác du lịch cộng đồng khu vực 1 - phường Ghềnh Ráng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở các địa phương.

1

Ảnh: Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ du lịch cộng đồng tại xã Nhơn Hải

Theo kế hoạch Đoàn công tác đã tổ chức tập huấn kỹ năng ứng xử, nghiệp vụ du lịch cơ bản cấp địa phương cho cộng đồng tại các xã, phường khu vực vịnh Quy Nhơn (xã Nhơn Hải, Nhơn Lý, Nhơn Châu và phường Ghềnh Ráng mỗi địa phương tập huấn 01 buổi); tuy nhiên, vì điều kiện thời tiết bất lợi nên Đoàn công tác đã hoãn tập huấn tại xã Nhơn Châu. Riêng xã Nhơn Hải có thêm 01 buổi đối thoại định hướng phát triển sinh kế du lịch bền vững cho cộng đồng.

2

Ảnh: Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ du lịch cộng đồng tại xã Nhơn Lý

Qua 03 ngày tập huấn, đối thoại đã thu hút nhiều doanh nghiệp, thành viên các Hợp tác xã thương mại - dịch vụ du lịch - thủy sản và cộng đồng dân cư làm du lịch ở các địa phương tham gia như sau:

Tối ngày 13/8/2018 đã diễn ra Hội nghị đối thoại với người dân về định hướng phát triển sinh kế du lịch bền vững cho cộng đồng, với sự tham gia phát biểu tham luận của lãnh đạo UBND xã Nhơn Hải, xã Nhơn Lý về kinh nghiệm triển khai niêm yết giá; Hội nghị đã đối thoại, lấy ý kiến của người dân về kế hoạch triển khai niêm yết giá các loại hình dịch vụ du lịch tại xã Nhơn Hải.

 

 3

Ảnh: Hoạt động đối thoại cộng đồng định hướng phát triển

sinh kế du lịch bền vững tại xã Nhơn Hải.

Trong 02 ngày tiếp theo (14 - 15/8/2018) tại 03 địa điểm là xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, khu vực 1 phường Ghềnh Ráng diễn ra Hội nghị tập huấn kỹ năng ứng xử, nghiệp vụ du lịch cơ bản cấp địa phương cho cộng đồng; qua đó trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên môi trường du lịch bền vững, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh dịch vụ du lịch; phổ biến Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch. Cũng tại các hội nghị này, Đoàn công tác cũng đã lắng nghe ý kiến của người dân về đề nghị có giải pháp hiệu quả đảm bảo các cơ sở dịnh vụ phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, tranh giành khách, gây mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương...

 4

Ảnh: Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ du lịch cộng đồng tại phường Ghềnh Ráng

Qua tập huấn cho cộng đồng và tiếp thu ý kiến của người dân; các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tham mưu triển khai các nội dung nhằm đưa du lịch của thành phố Quy Nhơn nói riêng và của tỉnh Bình Định nói chung phát triển mạnh theo định hướng “lấy du lịch biển đảo, du lịch sinh thái làm mũi nhọn; du lịch văn hóa, lịch sử, cách mạng làm nền tảng” như Kế hoạch, Đề án phát triển du lịch của tỉnh, thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra.

Tin: Mai Kha (VHTT)

Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 15/8/2018, Chi cục thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định) phối hợp cùng Trung tâm MCD (Trung tâm nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng), Sở Du lịch, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh và các cơ quan chức năng của thành phố Quy Nhơn tổ chức tập huấn kỹ năng ứng xử, nghiệp vụ du lịch cơ bản cho cộng đồng ngư dân và người kinh doanh dịch vụ du lịch tại các xã, phường khu vực vịnh Quy Nhơn.

Phía thành phố Quy Nhơn tham gia các hoạt động trên, gồm: đại diện Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố; Phòng Kinh tế thành phố; UBND các xã, phường Nhơn Lý, Nhơn Hải, Ghềnh Ráng; các thành viên Hợp tác xã Dịch vụ du lịch thủy sản Nhơn Hải, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ du lịch thủy sản Nhơn Lý, Tổ hợp tác du lịch cộng đồng khu vực 1 - phường Ghềnh Ráng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở các địa phương.

Ảnh: Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ du lịch cộng đồng tại xã Nhơn Hải

Theo kế hoạch Đoàn công tác đã tổ chức tập huấn kỹ năng ứng xử, nghiệp vụ du lịch cơ bản cấp địa phương cho cộng đồng tại các xã, phường khu vực vịnh Quy Nhơn (xã Nhơn Hải, Nhơn Lý, Nhơn Châu và phường Ghềnh Ráng mỗi địa phương tập huấn 01 buổi); tuy nhiên, vì điều kiện thời tiết bất lợi nên Đoàn công tác đã hoãn tập huấn tại xã Nhơn Châu. Riêng xã Nhơn Hải có thêm 01 buổi đối thoại định hướng phát triển sinh kế du lịch bền vững cho cộng đồng.

Ảnh: Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ du lịch cộng đồng tại xã Nhơn Lý

Qua 03 ngày tập huấn, đối thoại đã thu hút nhiều doanh nghiệp, thành viên các Hợp tác xã thương mại - dịch vụ du lịch - thủy sản và cộng đồng dân cư làm du lịch ở các địa phương tham gia như sau:

Tối ngày 13/8/2018 đã diễn ra Hội nghị đối thoại với người dân về định hướng phát triển sinh kế du lịch bền vững cho cộng đồng, với sự tham gia phát biểu tham luận của lãnh đạo UBND xã Nhơn Hải, xã Nhơn Lý về kinh nghiệm triển khai niêm yết giá; Hội nghị đã đối thoại, lấy ý kiến của người dân về kế hoạch triển khai niêm yết giá các loại hình dịch vụ du lịch tại xã Nhơn Hải.

Ảnh: Hoạt động đối thoại cộng đồng định hướng phát triển

sinh kế du lịch bền vững tại xã Nhơn Hải.

Trong 02 ngày tiếp theo (14 - 15/8/2018) tại 03 địa điểm là xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, khu vực 1 phường Ghềnh Ráng diễn ra Hội nghị tập huấn kỹ năng ứng xử, nghiệp vụ du lịch cơ bản cấp địa phương cho cộng đồng; qua đó trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên môi trường du lịch bền vững, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh dịch vụ du lịch; phổ biến Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch. Cũng tại các hội nghị này, Đoàn công tác cũng đã lắng nghe ý kiến của người dân về đề nghị có giải pháp hiệu quả đảm bảo các cơ sở dịnh vụ phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, tranh giành khách, gây mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương...

Ảnh: Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ du lịch cộng đồng tại phường Ghềnh Ráng

Qua tập huấn cho cộng đồng và tiếp thu ý kiến của người dân; các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tham mưu triển khai các nội dung nhằm đưa du lịch của thành phố Quy Nhơn nói riêng và của tỉnh Bình Định nói chung phát triển mạnh theo định hướng “lấy du lịch biển đảo, du lịch sinh thái làm mũi nhọn; du lịch văn hóa, lịch sử, cách mạng làm nền tảng” như Kế hoạch, Đề án phát triển du lịch của tỉnh, thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra.

Tin: Mai Kha (VHTT)

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung