Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Định và BanThường vụ Thành ủy Quy Nhơn. Sáng ngày 04/5/2018 tại Nhà Khách Thanh Bình, Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2018- 2023 nhằm đánh gia tình hình công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua và đề ra phướng hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Đỗ Thiện Chế – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định; ông Trần Văn Thanh –Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy. Về tham dự Đại hội còn có các đồng chí là Lãnh đạo các ban Hội Nông dân tỉnh, Lãnh đạo Hội làm vườn tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo HĐND, các ban, ngành, đoàn thể thành phố và đặc biệt là có 149 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân đại diện cho 7.950 hộ viên nông dân trên toàn thành phố về tham dự Đại hội.

Năm năm qua, Hội Nông dân thành phố không ngừng tập trung củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, chất lượng sinh hoạt Chi, tổ Hội, chất lượng hội viên, xây dựng hội viên nòng cốt; chú trọng rà soát quy hoạch cán bộ theo hướng trẻ hóa độ tuổi, nâng cao trình độ, năng động, sáng tạo, tạo nên sự đồng bộ trong hệ thống Hội từ thành phố đến cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm, Hội đều phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho 100% cán bộ Hội cơ sở và chi Hội theo phân cấp ( 630 lượt người được bồi dưỡng, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra); cử cán bộ Hội thành phố và cơ sở tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ do Trung ương, Tỉnh Hội tổ chức đạt 100% kế hoạch. Góp phần nâng cao hiểu biết về lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong tình hình hiện nay

Thành phố hiện còn 8.776 hộ nông dân, đây là nguồn nhân lực dồi dào tạo tiền đề cho ngành nông nghiệp thành phố phát triển. Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội trong thành phố đã vận động nông dân học tập, tiếp thu áp dụng tiến bộ khoa học, k thuật và công nghệ mới vào sản xuất, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, thực hiện chủ trương của thành phố đẩy mạnh sản xuất lúa lai và phát triển ngành nghề… phù hợp với thế mạnh của từng xã, phường để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, năm sau cao hơn năm trước. Đã có 3.622 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 41,27% tổng số hộ nông dân. Góp phần kinh tế nông nghiệp của thành phố ngày càng phát triển bền vững. Hội còn tích cực vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ được 533,81 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố là 1.818,81 triệu đồng (tăng 1.535,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ), nhận ủy thác nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, Trung ương ủy thác 2,45 tỷ đồng, đã kịp thời giúp cho 350 hộ vay 4,12 tỷ đồng để xây dựng 133 lượt dự án, mô hình phát triển kinh tế. Đồng thời để giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn tín chấp với lãi suất ưu đãi của Nhà nước. Thành Hội ký chương trình phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh Bình Định và Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quy Nhơn và chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài để thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tính cuối năm 2017, các cấp Hội đang quản lý 19 tổ tiết kiệm và vay vốn, 37 tổ vay vốn 1.257 thành viên, dư nợ cho vay đạt 22,92 tỷ đồng/ 1.125 hộ vay, trong đó: vốn vay Ngân hàng CSXH dư nợ đạt 16,735 tỷ đồng/19 tổ/ 647hộ vay; vốn vay Ngân hàng NN&PTNT dư nợ 6,185 tỷ đồng/37 tổ/478 hộ vay (vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ).

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội tích cực vận động nông dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động vận động nông dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, thực hiện nếp sống văn minh đô thị,…Kết quả đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hiến 42.699 m2 đất, đóng góp 6.764 ngày công, hơn 4,7 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa và làm mới 90,21 km giao thông nông thôn, 78,79 km kênh mương nội đồng và 26 cầu, cống…góp phần 100% số xã trong thành phố hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

nongdanĐH

Ông Trần Văn Thanh – Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP tặng bức trướng cho Hội Nông dân TP

Các cấp Hội còn tích cực phối hợp với Công an và các đoàn thể trên địa bàn tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Hội ký kết và thực hiện tốt chương trình phối hợp với các Đồn biên phòng trên địa bàn thành phố. Tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về tình hình biển, đảo, Luật giao thông đường thủy, xây dựng mô hình "Tổ tự quản trên biển bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo ANTT trên biển”, mô hình “Cán bộ biên phòng và cán bộ Hội cơ cở cùng dự các buổi sinh hoạt chi hội nông dân”,…

Về phướng hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân thành phố quyết tâm thực hiện tốt một số chỉ tiêu sau: Hàng năm có trên 95% hội viên, nông dân được tuyên truyền phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội; Phấn đấu trên 95% số hộ nông nghiệp có hội viên nông dân, 100% hội viên được cấp thẻ hội viên; Đẩy mạnh công tác xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Có 100% Hội cơ sở đạt vững mạnh, 100% chi hội và 95% trở lên tổ Hội đạt khá - vững mạnh. 95% trở lên hội viên đạt loại A+B; 100% chi Hội có số dư quỹ hội đạt bình quân 60.000đ trở lên /hội viên/năm; 100% hội viên nộp hội phí cho chi hội, trích nộp lên Hội cấp trên theo quy định của Điều lệ đạt chỉ tiê; 100% cán bộ chi, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội, 100% cán bộ chủ chốt cơ sở Hội có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo qui định; Mỗi năm tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 20% trở lên; Hàng năm có 65% hộ nông dân đăng ký phấn đấu và cuối năm có 55% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp. Mỗi Hội cơ sở giúp đỡ 01- 02 hộ thoát nghèo/năm; Thành Hội và 100% cơ sở Hội thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân có hiệu quả; Hàng năm, phối hợp chuyển giao tiến bộ kỷ thuật và cử nông dân tham dự các lớp đào tạo nghề đạt chỉ tiêu giao, tỷ lệ học viên có việc làm đạt 80% trở lên;Hàng năm vận động trên 95% hộ nông dân đăng ký phấn đấu, 90% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và phấn đấu hàng năm mỗi Hội cơ sở xây dựng ít nhất 01 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và 01 mô hình kinh tế hiệu quả.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố đã bầu ra 25 đồng chí Ban chấp hành khóa XI. Phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành khóa mới đã bầu ra 07 thành viên vào Ban Thường vụ Hội khóa XI, trong đó ông Phạm Vĩnh Thâm tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa XVI.

Hồng Hà                                                                                                  

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung