Trong khuôn khổ dự án “Quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định” do Hiệp hội Thủy sản Bình Định phối hợp Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ môi trường toàn cầu (UNDP-GEF SGP) thực hiện. Ngày 15/12/2017, tại UBND xã Nhơn Hải, Hiệp hội Thủy sản Bình Định đã tổ chức Lễ công bố thành lập Quỹ hỗ trợ cộng đồng bảo vệ san hô xã Nhơn Hải với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và  kỹ thuật Bình Định, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh, Phòng Kinh tế thành phố, phòng Tài nguyên Môi trường thành phố, UBND xã Nhơn Hải, HTX Dịch vụ Du lịch - Thủy sản Nhơn Hải, các doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn thành phố và các hộ kinh doanh du lịch, vận chuyển khách du lịch tại xã Nhơn Hải.

nhsh001

Ông Nguyễn Hữu Hào – Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Bình Định phát biểu khai mạc

Quỹ hỗ trợ cộng đồng bảo vệ rạn san hô xã Nhơn Hải được UBND tỉnh Bình Định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ tại Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 13/10/2017. Quỹ hỗ trợ cộng đồng bảo vệ rạn san hô xã Nhơn Hải (gọi tắt là Quỹ) là Quỹ xã hội, hoạt động không vì lợi nhuận nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng bảo vệ rạn san hô và môi trường biển trong phạm vi xã Nhơn Hải. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở huy động sự đóng góp tài chính hợp pháp của Nhà nước, các tổ chức, các nhà doanh nghiệp, của cộng đồng, cá nhân trong và ngoài nước.

Hội đồng quản lý Quỹ gồm 06 người, trong đó ông Nguyễn Hữu Hào – Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản làm Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng quản lý Quỹ đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải  –  Phó Chủ tịch Hội đồng làm Giám đốc Quỹ.

Luyện – Phòng Kinh tế TP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung