(02/07/2015): Ngày 29.6, UBND TP. Quy Nhơn đã có văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp, giải pháp ứng phó và khắc phục hậu quả do nắng nóng, hạn hán và thiếu nước gây ra.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với UBND các phường, xã sản xuất nông nghiệp tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê diện tích các loại cây trồng bị ảnh hưởng nắng hạn, trong đó phân rõ diện tích mất trắng, diện tích giảm năng suất, diện tích có khả năng phục hồi, tình hình thiếu nước uống, nước sinh hoạt cho người, gia súc và nuôi trồng thủy sản để tham mưu, đề xuất UBND thành phố kịp thời xử lý. Phối hợp với Trạm Thú y thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và chống nắng nóng cho vật nuôi; đồng thời hướng dẫn và yêu cầu người dân có chăn nuôi tuân thủ kỹ thuật của cơ quan chuyên môn về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tổ chức phân phối nước hợp lý, thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước từ đầu mối công trình, hệ thống kênh mương đến mặt ruộng. UBND các phường, xã sản xuất nông nghiệp kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch chống hạn cụ thể đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế để làm cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố thông qua Phòng Kinh tế thành phố để tổng hợp, báo cáo Sở NN&PTNT. Phối hợp Phòng Kinh tế thành phố điều chỉnh cơ cấu cây trồng và vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế. Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – TP. Quy Nhơn phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, hướng dẫn và yêu cầu các chủ rừng tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa; thường xuyên thăm rừng, nắm bắt các khu vực dễ xảy ra nguy cơ cháy cao để thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời phối hợp với Đài truyền thanh thành phố thông báo số điện thoại đường dây nóng đến với người dân trên địa bàn thành phố để biết, báo kịp thời khi có cháy rừng xảy ra./.

Phi Hùng

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung