Sáng ngày 29/12, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

TTVHTP30122022001

Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI ban hành Nghị quyết Trung ương 8; đồng thời căn cứ vào các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, tổ chức giáo dục, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

TTVHTP30122022002

Các đại biểu tham dự Hội Nghị

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; ngoài ra, còn ban hành các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố...

TTVHTP30122022003

Đồng chí Thượng tá Tô Bắc – Uỷ viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố,

thông qua báo cáo tại Hội nghị

Trong 10 năm qua, đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo phân cấp cho 5.150 người; giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên đạt 100%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng nâng lên; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; tổ chức 02 lượt diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố và chỉ đạo tổ chức 40 lượt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, 06 lượt diễn tập Chỉ huy – Tham mưu đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trên đại bàn đã tổ chức 117 lượt giao ban theo quy chế phối hợp; trao đổi 1.375 nguồn tin về người nước ngoài, Việt kiều; phối hợp tổ chức 590 lượt tuần tra, kiểm soát địa bàn với 2.627 lượt người tham gia; tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn đối tượng lợi dụng để hoạt động chống phá, xuyên tạc đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

TTVHTP30122022004

Đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, phát biểu Kết luận Hội nghị

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Thành ủy Quy Nhơn xác định mục tiêu: Tập trung xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, lực lượng vũ trangNhân dân đối với nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng nội dung, kế hoạch cụ thể; Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố; xây dựng lực lượng quân sự, công an, biên phòng, trọng tâm là xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên theo hướng vững mạnh, rộng khắp, tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ./.

Ngọc Phước

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung