Chiều ngày 08/11/2022, tại phòng họp Trung tâm Hành chính thành phố, UBND thành phố tổ chức họp trực tuyến về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Phương Nam – PCT UBND thành phố, chủ trì cuộc họp; đại diện lãnh đạo các phòng: Y tế, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Công an, Trung tâm Y tế, Trung tâm VH – TT – TT thành phố; đại diện Ban giám hiệu các Trường THPT trên địa bàn thành phố. Tại phòng họp trực tuyến các phường/xã có đại diện lãnh đạo UBND, Trạm y tế, công chức Văn hóa – Xã hội và thành phần có liên quan các phường/xã.

UBNDTP09112022001

Đồng chí Nguyễn Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp

Trong thời gian qua, công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố được quan tâm thực hiện, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND các phường/xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo đủ số mũi tiêm theo quy định; tuy nhiên, tỷ lệ tiêm các liều vắc xin trên địa bàn thành phố Quy Nhơn còn thấp hơn so với tỉ lệ chung của toàn Tnh, nhất là tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 đối với trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi (37,0 %), tiêm mũi 2 đối với trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi (38,5%).

Để công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, đảm bảo người dân được tiêm đủ các mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Phương Nam – PCT UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường/xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, vận động người dân tiếp tục tham gia tiêm đủ số mũi tiêm cơ bản theo đúng quy định; kịp thời triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, đảm bảo đạt chỉ tiêu chung của toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung