Sau khi nghe Đội trật tự đô thị thành phố và các đơn vị báo cáo tình hình triển khai công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố trong thời gian; các thành viên dự họp tham gia ý kiến; Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố chủ trì kết luận:

Cơ bản thống nhất theo báo cáo kết quả triển khai thực hiện cũng như những đánh giá về thuận lợi và khó khăn trong công tác ra quân lập lại trật tự đô thị thành phố của Tổ công tác liên ngành thành phố. Trong thời gian qua các phòng ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã đã tích cực triển khai công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, từng bước hạn chế được tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán kinh doanh, lắp đặt quảng cáo không đúng nơi quy định…, góp phần đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân thành phố. Tuy nhiên công tác này khi triển khai vẫn còn một số tồn tại đó là một số đơn vị và UBND các phường chưa huy động đầy đủ lực lượng tham gia, làm chưa đồng bộ, thiếu kiên quyết, việc xử lý các hành vi vi phạm còn nể nang, né tránh, các đối tượng vi phạm chưa nghiêm túc chấp hành và mang tính chất đối phó…Nhằm tiếp tục phát động, duy trì thường xuyên công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, trong thời gian đến yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị thành phố có liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương có biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế như báo cáo đã nêu (có photo kèm theo) nhằm đảm bảo thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động của đơn vị về các quy định đối với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các chủ trương của tỉnh, thành phố về công tác lập lại trật tự đô thị… theo đó đề nghị tự giác tháo dỡ bậc tam cấp, gờ dắt xe cố định, mái hiên, bồn hoa cố định… đồng thời không ăn uống, sử dụng các dịch vụ, mua hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố.

2. Giao UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị đối với các tuyến đường còn lại theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, việc triển khai thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo công bằng, tránh sự so bì của người dân.

- Thành lập các Tổ tự quản gắn trách nhiệm đối với từng tuyến đường cho Tổ tự quản (thành phần, gồm: Khu vực trưởng, Khu vực Phó, Tổ dân phố, Bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, đoàn thể - mặt trận... ở từng khu vực/thôn, tổ dân phố/xóm) nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời nhắc nhở các trường hợp vi phạm, cung cấp thông tin cho lãnh đạo phường, xã chỉ đạo xử lý kịp thời. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/5/2017.

- Tiếp tục thực hiện công tác thông tin tuyên truyền một cách sâu rộng đến từng khu dân cư, đồng thời tổ chức thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm trên các tuyến đường còn lại; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các trường hợp đã cam kết để tạo sự công bằng và đồng thuận của xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Đối với các trường hợp chây ì, cố tình không chấp hành thì lập thủ tục xử lý vi phạm, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm (kinh phí thực hiện do tổ chức, cá nhân vi phạm chi trả). Lưu ý: việc xử lý bậc tam cấp, gờ dắt xe cố định (nằm ngoài chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng hoặc nằm ngoài GCNQSD đất và tài sản gắn liền trên đất).

- Sau khi triển khai thực hiện xong công tác ra quân xử lý các trường hợp vi phạm thì tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý các trường hợp tái phạm và tiếp tục triển khai các tuyến đường còn lại do địa phương quản lý nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; tổ chức ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trên các trụ điện nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; đồng thời phối hợp với phòng VHTT thành phố tiến hành kiểm tra, tổng hợp số điện thoại rao vặt trên trụ điện, báo cáo về UBND thành phố để có văn bản gửi cơ quan quản lý xử lý theo quy định.

- Đối với các địa bàn giáp ranh nhiều phường, xã; UBND phường, xã liên quan phải có quy chế phối hợp hoặc kế hoạch phối hợp liên phường về ra quân xử lý chung để đảm bảo ra quân đồng bộ, thống nhất tránh tình trạng so bì của người dân, tình trạng người vi phạm chạy từ địa bàn này sang địa bàn khác.

- UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã đề ra, công tác tổng hợp, báo cáo phải được cập nhật thường xuyên và các phường, xã phải có báo cáo gửi về Đội Trật tự đô thị thành phố trước ngày 20 hàng tháng để Đội trật tự đô thị thành phố tổng hợp báo cáo UBND thành phố đúng thời gian quy định.

- Tiến hành kiểm tra, thống kê các trường hợp có nhà nằm trên vỉa hè gửi về phòng QLĐT thành phố để tham mưu UBND thành phố đưa vào kế hoạch thực hiện GPMB, chỉnh trang đô thị trong thời gian đến.

- Khẩn trương tiến hành thống kê, rà soát các hộ buôn bán nhỏ lẻ và có nhu cầu bố trí địa điểm buôn bán sau khi thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị và đề xuất cụ thể địa điểm bố trí tạm thời nơi buôn bán cho các hộ nêu trên (lưu ý: ưu tiên các hộ có hộ khẩu thường trú tại địa phương và hoàn cảnh thực sự khó khăn) theo như đề nghị của phòng Kinh tế thành phố tại văn bản số 127/KT-TM ngày 18/4/2017; trên cơ sở đó gửi về phòng Kinh tế thành phố để tham mưu UBND thành phố xây dựng phương án bố trí tạm thời nơi buôn bán cho các hộ nêu trên. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/5/2017.

4. Giao UBND phường Thị Nại chủ trì, phối hợp với Đội trật tự đô thị thành phố, Ban quản lý Chợ Đầm và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hộ dân hiện đang trông, giữ xe đạp, mô tô trên lòng đường và vỉa hè tại khu vực xung quanh Chợ Đầm Quy Nhơn theo quy định pháp luật.

5. Giao Đội trật tự đô thị thành phố tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác lập lại trật tự do Tổ công tác liên ngành thành phố thực hiện; chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc bố trí lực lượng, phương tiện của các đơn vị, địa phương để đảm bảo đầy đủ lực lượng, phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của Tổ liên ngành cho UBND thành phố (vào ngày 22 hàng tháng); đồng thời kiểm tra, theo dõi công tác ra quân lập lại trật tự đô thị của UBND các phường, xã trên các tuyến đường do địa phương quản lý; tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo UBND thành phố vào ngày 22 hàng tháng.

Thành lập tổ tuần tra, kiểm tra các tuyến đường trên địa bàn thành phố khi phát hiện các hành vi vi phạm thì kịp thời đề nghị UBND các phường có liên quan kiểm tra xử lý theo quy định.

6. Giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, xử lý các xe ôtô, môtô đậu, đỗ không đúng quy định; nhất là tình trạng xe ô tô đậu, đỗ trên các tuyến đường cấm, tuyến đường lưu thông chính không được phép đậu xe; phương tiện giao thông để ngoài vạch quy định trên vỉa hè; kiểm tra xử lý một số hộ dân ăn nhậu, hút chích trên bãi biển Quy Nhơn, thảm cây xanh, dải cây xanh đường Xuân Diệu và các phương tiện ô tô đậu trên tuyến đường Xuân Diệu, nội bộ Xuân Diệu gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các phường có liên quan hỗ trợ tích cực, bảo vệ cho lực lượng chức năng của thành phố và phường, xã trong thời gian ra quân lập lại trật tự đô thị theo kế hoạch.

- Chỉ đạo Công an phường Trần Phú phối hợp với hợp với Công ty Cổ phần CVCX&CSĐT Quy Nhơn tiến hành kiểm tra, xử lý ngay các trường hợp nuôi nhốt, tổ chức đá gà trong dải cây xanh đường Xuân Diệu theo quy định.

7. Giao phòng QLĐT thành phố chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Công ty cổ phần CVCX&CSĐT Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát các vị trí có khả năng, điều kiện làm bãi đậu đỗ xe ô tô để tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết; đồng thời trên cơ sở báo cáo của UBND các phường về việc thống kê các trường hợp có nhà nằm trên vỉa hè, tham mưu, đề xuất UBND thành phố đưa vào kế hoạch thực hiện GPMB, chỉnh trang đô thị trong thời gian đến.

8. Giao Công ty CP QLSC đường bộ Quy Nhơn khẩn trương kẻ vạch sơn quy định vị trí để xe máy trên các tuyến đường, đặc biệt trên các tuyến đường đã hoàn tất việc ra quân để bàn giao cho phường quản lý.

9. Giao Công ty Cổ phần CVCX&CSĐT Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các phường có liên quan tăng cường công tác kiểm tra và xử lý theo quy định đối với các trường hợp hiện đang kinh doanh cho thuê xe điện, trượt patin trên Quảng trường Trung tâm tỉnh và cho thuê xe xích lô mini trên vỉa hè Công viên thiếu nhi mở rộng.

10. Đề nghị các phòng ban, đơn vị thành phố nghiêm túc cử cán bộ tham gia đầy đủ trong thời gian ra quân lập lại trật tự đô thị theo phương án, kế hoạch đề ra;

11. Giao phòng Văn hóa – Thông tin thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên xe lưu động về công tác ra quân lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn để nhân dân biết, chấp hành.

12. Giao Đài truyền thanh thành phố tiếp tục thông báo nội dung tuyên truyền trên sóng phát thanh thành phố và đài truyền thanh các phường để nhân dân biết, thực hiện; lưu ý: việc tuyên truyền phải xúc tích, trọng tâm, hình thức tuyên truyền phong phú, đồng bộ và sâu rộng để nhân dân biết và thực hiện.

13. Giao phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng sớm hoàn thành việc khảo sát, đề xuất phương án bố trí tạm thời nơi buôn bán cho các hộ dân nhỏ lẻ (lưu ý: ưu tiên các hộ có hộ khẩu thường trú tại địa phương và hoàn cảnh thực sự khó khăn) hiện đang kinh doanh trên vỉa hè nhằm góp phần ổn định cuộc sống cho các hộ dân nêu trên theo như ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 933/UBND-KT ngày 30/3/2017.

14. Giao Văn phòng HĐND & UBND thành phố tham mưu UBND thành phố xây dựng địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; đảm bảo tính trực quan, phổ biến rộng rãi, người dân dễ dàng tiếp cận và kịp thời phản ảnh (đường dây nóng, trang mạng xã hội: Facebook...).

Điện Sáng-VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung