UBND thành phố Quy Nhơn ban hành thông báo số 499/TB-UBND ngày 16 tháng 08 năm 2021 về việc đăng ký tham gia tiêm chủng Vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, tất cả đối tượng thuộc diện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố phải được đưa vào quản lý và theo dõi quá trình tiêm chủng.

baneer

Để chuẩn bị các điều kiện cho chiến dịch tiêm chủng nêu trên, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đoàn thể, UBND các phường, xã, các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động và Nhân dân trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo các nội dung cụ thể sau:

I. Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (trừ các đối tượng do Sở Y tế Bình Định tổ chức tiêm vắc xin).

1. Đăng ký bằng hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ File excel Danh sách đăng ký tiêm chủng gửi về địa chỉ thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mẫu file excel Danh sách đăng ký được đăng tải tại địa chỉ: https://quynhon.gov.vn/index.php/doanh-nghiep/tai-lieu-huong-dan/2278-mau-danh-sach-dang-ky-doi-tuong-tiem-chung-covid-19.html hoặc quét mã QR CODE:

 QRTP

+ Văn bản (kèm theo danh sách nêu trên) phải được ký và gửi về UBND thành phố thông qua hệ thống Idesk hoặc bằng đường bưu điện đến địa chỉ số 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn.

2. Thời gian nhận đăng ký: bắt đầu từ ngày 16/8/2021.

3. Một số điểm cần lưu ý:

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải xác định và chịu trách nhiệm nhóm đối tượng đăng ký, đảm bảo đầy đủ, chính xác về các thông tin cá nhân trên mẫu đăng ký; không đăng ký cho những cá nhân không thuộc diện quản lý của đơn vị.

- Riêng các Công ty, Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất đang hoạt động trong các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế trên địa bàn thành phố thì gửi hồ sơ đăng ký tiêm vắc xin phòng Covi-19 đến Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Định để phối hợp cùng UBND thành phố tổ chức tiêm vắc xin theo quy định.

II. Đối với nhân dân trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (chưa được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lập danh sách đăng ký): đăng ký trực tiếp bằng một trong các hình thức sau:

- Cách 1:

Đăng ký trực tiếp trên website: https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person.

- Cách 2: Tải ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" cho điện thoại dùng hệ điều hành Android và iOS. Cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để đăng ký tiêm vắc xin.

- Cách 3: Đăng ký trực tiếp tại UBND các phường, xã.

* Trên cơ sở số lượng vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, cơ sở dữ liệu của từng đơn vị, đối tượng, mức độ ưu tiên theo từng giai đoạn, UBND thành phố sẽ lập kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho từng nhóm đối tượng theo quy định. 

* UBND thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp cùng UBND các phường, xã thông tin trên các phương tiện truyền thông, đài truyền thanh địa phương cho người dân, các đơn vị biết và thực hiện.  

UBND thành phố Quy Nhơn trân trọng thông báo đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và nhân dân trên địa bàn thành phố biết, thực hiện./.

Hoàng Lâm – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung