UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành thông báo số 491/TB-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2021 về việc thành lập điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tự nguyện có thu phí tại Nhà hàng Cây Sộp, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn.

testnhanhcaysop

Hiện nay, tình hình dịch bênh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn trong đó có ca mắc được phát hiện trong cộng đồng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc tăng cường giám sát dịch tễ cũng như chủ động kiểm soát nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng, đảm bảo sức khoẻ và tính mạng cho Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Lựa chọn Nhà hàng Cây Sộp, 04 Lê Lợi nối dài, thành phố Quy Nhơn làm nơi tổ chức điểm test nhanh có thu phí, thời gian hoạt động: buổi sáng từ 08h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 14h00 đến 16h30; bắt đầu hoạt động vào ngày: 11/8/2021.

- Giao Ban chỉ huy quân sự thành phố khảo sát, bố trí:

+ Nơi đặt bảng thông báo: “Điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tự nguyện có thu phí”; bảng thông báo thời gian hoạt động và giá thu dịch vụ bộ xét nghiệm nhanh.

+ 02 bàn tiếp đón, 02 bàn xét nghiệm có tấm chắn mica ngăn giọt bắn, nước uống, điện chiếu sáng, trang bị kính chắn giọt bắn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

+ Bố trí thùng đựng rác thải sinh hoạt, thùng đựng rác thải y tế; kiểm tra hệ thống điện, nước và nhà vệ sinh, đảm bảo điều kiện vận hành và liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố để thanh quyết toán.

2. Đề nghị Thành đoàn Quy Nhơn chủ trì, chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, hướng dẫn công dân thực hiện test nhanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, bố trí 01 đoàn viên thanh niên/buổi ghi chép thông tin cá nhân của công dân khi đến làm dịch vụ test.

3. Trung tâm Y tế thành phố: chịu trách nhiệm bố trí lực lượng thực hiện lấy mẫu test nhanh và trả kết quả (có đóng dấu của Trung tâm Y tế), đảm bảo khẩu trang, đồ bảo hộ y tế và đảm bảo vệ sinh y tế; chủ động liên hệ Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định chuẩn bị các bộ test nhanh và bố trí lực lượng của Công ty để đảm bảo khâu thu phí dịch vụ.

- Mức giá thu: bằng giá bộ test nhanh theo quy định của Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.

4. Công an thành phố: chỉ đạo lực lượng theo dõi công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tổ chức test nhanh, báo cáo UBND thành phố khi có vướng mắc để kịp thời xử lý.

5. UBND phường Hải Cảng: phối hợp với Thành đoàn Quy Nhơn bố trí 01 đoàn viên làm đầu mối, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành đoàn Quy Nhơn; bố trí 01 dân quân đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn đậu đỗ xe, khai báo y tế và nhắc nhở công dân đảm bảo giãn cách, tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND thành phố lập dự trù kinh phí từ nguồn chi ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác.

7. Phòng Y tế thành phố: chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố lập danh sách các viên chức y tế học đường, bố trí ca trực: 01 người/ngày và phối hợp với nhân viên Trung tâm Y tế thành phố thực hiện test nhanh và các công việc có liên quan.

8. Văn phòng HĐND & UBND thành phố: tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập điểm test nhanh COVID-19 tự nguyện có thu phí đối với 02 điểm test: Nhà Văn hóa – Lao động tỉnh và Nhà hàng Cây Sộp.

9. Đề nghị Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định: hỗ trợ nhân viên chuẩn bị các bộ test nhanh và bố trí lực lượng của Công ty để đảm bảo khâu thu phí dịch vụ.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố, các hội, đoàn thể thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp trong thành phố cùng đoàn kết, đồng lòng, chia sẻ, tham gia hỗ trợ cho thành phố trong công tác tổ chức điểm test nhanh phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ nội dung này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, triển khai thực hiện./.

Hoàng Lâm – VP

 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung