Ngày 04/8/2020, tại UBND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 của thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có các thành viên UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị: BQL Dự án ĐTXD, BQL Dịch vụ công ích, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Trung tâm Y tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Trật tự đô thị, và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thành phố.

UBNDTP T7 2020

Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Ngô Hoàng Nam chủ trì kết luận:

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 thành phố đề ra, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tháng 8 năm 2020, trong đó tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. VỀ KINH TẾ

1. Chi cục thuế thành phố:

- Tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác thu thuế theo Đề án thu ngân sách thành phố năm 2020, đặc biệt là các sắc thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh, thuế xây dựng nhà ở tư nhân….; Tăng cường công tác thu hồi nợ thuế, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định nhằm thu đạt và vượt kế hoạch dự toán thu ngân sách năm 2020.

- Triển khai việc giảm, giãn thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính Phủ; đồng thời kiểm tra rà soát các nguồn thu, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm bù đắp các khoản hụt thu do ảnh hưởng dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch đề ra.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố:

- Phối hợp với phòng Tài nguyên – MT thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất để giải quyết nhu cầu đất ở của nhân dân và tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Phối hợp, hướng dẫn UBND phường Trần Phú, UBND phường Lê Lợi trong việc tổ chức quản lý, khai thác và thu giá dịch vụ giữ xe đảm bảo theo đúng quy định và tạo nguồn thu cho ngân sách.

3. Phòng Kinh tế thành phố

- Tham mưu, đề xuất UBND thành phố tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh cho ý kiến về Đề án di dời các doanh nghiệp, cơ sở tại Cụm công nghiệp Quang Trung vào sản xuất tập trung Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân để làm cơ sở triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Hè Thu 2020; tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý các tàu giã cào trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng Chương trình hành động “Phát triển kinh tế biển, trọng tâm đẩy mạnh dịch vụ, du lịch biển thành phố Quy Nhơn đến năm 2025”, tham mưu UBND thành phố báo cáo cho Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 29/8/2020.

- Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án di dời các cơ sở giết mổ gia cầm ở các chợ và trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung, tham mưu cho UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 30/8/2020.

- Khẩn trương hoàn chỉnh, tham mưu UBND thành phố triển khai Phương án tổ chức hoạt động Phố Ẩm thực trên tuyến đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Trần Bình Trọng đến đường Lê Thánh Tôn) và kế hoạch nhân rộng mô hình chợ an toàn vệ sinh thực phẩm tại Chợ Sân bay và Chợ Dinh. Đồng thời đánh giá kết quả công tác tổ chức, hoạt động của Phố Ẩm thực Quy Nhơn trên đường Ngô Văn Sở, Phố Văn hóa – Nghệ thuật trên đường Lê Đức Thọ và Chợ đêm Quy Nhơn để kịp thời chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ phát triển du lịch của thành phố.

II. VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG CƠ BẢN, CHỈNH TRANG, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1. Phòng Quản lý đô thị thành phố

- Hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu bảo tồn và phát triển du lịch khu vực làng chài xã Nhơn Lý. Điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000: phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, khu vực 1 & 9 phường Trần Quang Diệu. Điều chỉnh quy hoạch chỉnh trang khu dân cư dọc chân núi Bà Hoả. Tiếp tục rà soát thực hiện quy hoạch phục vụ chỉnh trang, phát triển đô thị, tạo quỹ đất xây dựng các khu dân cư mới để giải quyết nhu cầu nhà ở, đất ở cho nhân dân, đồng thời tạo nguồn thu Ngân sách.

- Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính – KH thành phố và các đơn vị có liên quan tiến hành tổng hợp, xây dựng dự thảo tham luận của Thành ủy Quy Nhơn: “Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế đô thị”, tham mưu UBND thành phố báo cáo cho Thường trực Thành ủy trước ngày 20/8/2020.

- Chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên – MT thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng Chương trình hành động “Tăng cường chỉnh trang đô thị và quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đến năm 2025”, tham mưu UBND thành phố báo cáo cho Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 29/8/2020.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, lập Quy hoạch chi tiết khu vực dọc kè chắn sóng xã Nhơn Hải. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/9/2020 để xem xét, cho ý kiến.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đô thị, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố; tổ chức thực hiện tốt Phương án quản lý, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông; xây dựng tuyến đường ăn minh “xanh - sạch -  đẹp” trên địa bàn thành phố.

2. Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố:

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong công tác tham mưu UBND thành phố thực hiện quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn thành phố. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, khu dân cư theo đúng quy định.

- Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế HTKT khu dân cư Khu vực 6, phường Nhơn Bình để tham mưu, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch phân lô, giảm diện tích các lô đấu giá phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/8/2020.

3. Đội Trật tự đô thị thành phố

- Phối hợp Tổ liên ngành và UBND các phường có liên quan thường xuyên thực hiện công tác tuần tra; tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh mua bán trên địa bàn thành phố; tiếp nhận và xử lý nhanh các tin báo từ Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố.

- Phối hợp UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở không phép, sai phép.

4. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố: Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình: Công viên biển Xuân Diệu, ngầm hóa lưới điêṇ đường An Dương Vương, hệ thống cấp nước sạch xã Nhơn Lý, HTKT các khu dân cư: khu vực 6 phường Nhơn Bình (giai đoạn 2), khu vực 4, 5 phường Nhơn Phú, khu Vân Hà, khu vực 9 phường Trần Quang Diệu, Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng), xây dựng mới khu nhà điều trị - nhà hành chính của Trung tâm y tế thành phố, nâng cấp tuyến đường Nhơn Hải – Nhơn Hội và các công trình chỉnh trang đô thị, lát đá granit vỉa hè, nâng cấp HTKT các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: Khẩn trương hoàn thành công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài. Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án: kè chắn sóng xã Nhơn Hải; xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh (đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình HTKT các khu dân cư: phía Bắc khu tái định cư Tiểu dự án VSMT (phần mở rộng), khu vực núi Mồ Côi phường Nhơn Phú, khu vực 8 phường Trần Quang Diệu, khu B2 phía Bắc sông Hà Thanh, khu vực 9A phường Đống Đa, khu TĐC phía Đông chùa Bình An và một số công trình khác.

6. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố:

- Tổ chức đấu thầu quản lý, sử dụng 03 Nhà vệ sinh công cộng, tắm nước ngọt, cho thuê phao.... theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/8/2020. Nâng cao chất lượng công tác quản lý tại các khu vực công cộng, nhất là tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Công viên An Dương Vương. Tổ chức kiểm tra tình trạng của các nhà vệ sinh công cộng  dọc biển Quy Nhơn để có giải pháp nâng cấp và quản lý, khai thác phù hợp phục vụ khách du lịch và tạo nguồn thu ngân sách.

- Phối hợp với Công ty CP CVCX&CSĐT Quy Nhơn tiến hành khảo sát, trồng cây cảnh quan và lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên đoàn đường Hoàng Văn Thụ nối dài (đoạn từ khu nhà dân đến đường Nguyễn Tất Thành). Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trụ đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo hoạt động; tập trung chăm sóc, cải tạo cây hoa lá màu trang trí tại các hoa viên, dải phân cách, công viên và cây xanh đường phố.

- Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trong khu dân cư và trên bãi biển. Quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình. Triển khai nạo vét các tuyến cống, hố thu để đảm bảo khả năng thoát nước.

III. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1.Phòng Lao động - TB&XH thành phố:

- Tiếp tục thực hiện chi trả hỗ trợ đợt 2 cho người lao động gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tiếp tục phê duyệt cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Quỹ giải quyết việc làm địa phương và Qũy giải quyết việc làm cho người người tật ở các phường, xã. Tiếp tục thẩm định hồ sơ thực hiện các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

- Duy trì công tác ra quân tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ xin ăn nhằm đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, chương trình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới năm 2020 theo hướng dẫn của tỉnh.

2. Phòng Văn hóa TT, Trung tâm Văn hóa – TT - TT thành phố:

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm lịch sử, nhiệm vụ chính trị của thành phố: Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Định lần thứ XII, giai đoạn 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, du lịch, quảng cáo trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra toàn diện đối với các hoạt động văn hóa, thông tin, du lịch, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, xuất bản phẩm và hoạt động mê tin di đoan trong các lễ hội. Tiếp tục xử lý nghiêm đối với các số điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố, nhất là quảng cáo rao vặt cho vay nóng, tín dụng đen.

- Nâng cao chất lượng các tin, bài, chuyên mục phát sóng trên Đài Truyền thanh thành phố và các phường xã, tập trung viết tin, bài tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lịch sử, các sự kiện chính trị của địa phương.

- Chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Văn hóa - TT thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Phố Văn hóa – Nghệ thuật trên tuyến đường Lê Đức Thọ, đảm bảo thu hút được nhân dân và khách du lịch trên tinh thần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa để tiết kiệm chi ngân sách. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 20/9/2020.

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp; kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ giáo viên các trường phục vụ tốt năm học 2020 – 2021. Bố trí giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT  theo yêu cầu của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học 2020-2021 và kế hoạch tổng kết năm học 2019-2020. Thực hiện điều tra công tác phổ cấp giáo dục các bậc học theo quy định, tổ chức học tập chính trị hè và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2020 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đầu tư cơ sở vật chất lớp học của các trường. Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội khuyến học các cấp và các Trung tâm học tập cộng đồng theo hướng đa dạng hóa nội dung, chương trình, hình thức học tập.

4. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm y tế, Hội Chữ thập đỏ thành phố:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền đến tận hộ gia đình tại địa bàn thực hiện đúng, đủ các khuyến cáo, quy định của Nhà nước về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Thực hiện tốt các mục tiêu chương trình y tế quốc gia, công tác Dân số -  Kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thành phố. Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở kinh doanh hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và tổ chức thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố.

- Duy trì có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn thành phố.

IV. VỀ THANH TRA, TƯ PHÁP, QUỐC PHÒNG – AN NINH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Thanh tra thành phố: Tiếp tục thực hiện các hoạt động thanh tra theo Kế hoạch năm 2020 trên các lĩnh vực hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của UBND thành phố trong năm 2020 cho Thanh tra tỉnh. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp và các dự án trọng điểm.

2. Phòng Tư pháp thành phố: Thường xuyên kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND phường, xã ban hành theo thẩm quyền quy định. Tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố. Phát huy vai trò của hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết tốt những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư; chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường, xã rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và tổ chức thực hiện tốt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở”. Duy trì thực hiện có hiệu quả công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác thi hành án dân sự, tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.

3. Phòng Nội vụ thành phố:

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND & UBND thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng Chương trình hành động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến xây dựng chính quyền điện tử thành phố Quy Nhơn đến năm 2025”, tham mưu UBND thành phố báo cáo cho Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 29/8/2020.

 - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập” và “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 26-KH/TU ngày 25/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định

- Thực hiện các bước tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường, xã theo quy định đối với Chỉ huy trưởng Quân sự xã Nhơn Lý. Tiếp tục thực hiện tốt đề án tinh giản biện chế năm 2020 theo lộ trình.   

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự một số phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã đảm bảo hoạt động có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố và các phường, xã.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm thành phố giai đoạn 2015 – 2020 theo chỉ đạo của các cấp.

4. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến; nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, nhất là trong thời gian tổ chức các ngày lễ lớn của năm 2020.

5. Công an thành phố:

- Tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là trên lĩnh vực tín dụng đen, tội phạm ma túy, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp... bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự ATGT trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp các đơn vị chức năng của Công an tỉnh kiểm tra, xử lý nghiêm các xe tải để rơi vãi dăm bạch đàn xuống các tuyến đường, nhất là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Đống Đa…gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

V. Văn phòng HĐND & UBND thành phố:

- Tiếp tục tham mưu kết nối, triển khai tốt các hoạt động đối ngoại thường xuyên với Văn phòng Thường trực Quận Yong san tại thành phố Quy Nhơn. Duy trì và phát triển mối quan hệ đối ngoại với Huyện Yanggu, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC, Kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong năm 2020. Trong đó, tập trung triển khai rà soát thủ tục hành chính định kỳ năm 2020 để công khai theo quy định; triển khai Đề án xây dựng trung tâm theo dõi điều hành đô thị thông minh thành phố giai đoạn 2; triển khai Đề ánđầu tư hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ họp không giấy và xử lý công việc của Hội đồng nhân dân thành phố.Tập trung xử lý, giải quyết các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn; kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính định kỳ năm 2020 tại UBND các phường, xã làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh kiểm tra tại thành phố Quy Nhơn.

VI. UBND các phường, xã

- Tập trung công tác thu ngân sách năm 2020, chỉ đạo Đội thuế các địa phương rà soát các nguồn thu, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao; rà soát việc thu, chi ngân sách của địa phương, tiết kiệm chi các khoản không cần thiết.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn; xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình nhà ở, vật kiến trúc không phép, sai phép theo quy định. Tránh tình trạng xử lý không kịp thời, kiên quyết để các trường hợp xây dựng hoàn thiện công trình mới lập thủ tục xử lý.

- Chủ trì, phối hợp với Đội trật tự đô thị thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh mua bán trên địa bàn quản lý; trong đó tập trung các tuyến đường trọng điểm như: Xuân Diệu, Ngọc Hân Công Chúa, Phạm Ngọc Thạch, Hàn Mặc Tử, Lê Thanh Nghị, khu vực phía trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh, xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Công viên biển Xuân Diệu, Công viên Thiếu nhi, Hoa viên Nguyễn Thái Học… tiếp nhận và xử lý nhanh các tin báo từ Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố. Tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí theo quy định để nâng cao, chất lượng công tác xây dựng tuyến đường văn minh “Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn.

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đến tận hộ gia đình tại địa bàn thực hiện đúng, đủ các khuyến cáo, quy định của Nhà nước về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

VII. Đề nghị Ủy ban MTTQ VN và các Hội, đoàn thể thành phố

Trong quá trình các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, đề nghị Ủy ban MTTQ VN thành phố, các Hội, Đoàn thể thành phố thường xuyên theo dõi, chủ động phối hợp với đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết 

N.T.Trinh: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung