Kính gửi: Các cá nhân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chung tay vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và người dân, cộng đồng doanh nghiệp, việc triển khai cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Sau gần 4 tháng đi vào hoạt động (từ ngày 9.12.2019 đến nay), trên Cổng DVC Quốc gia đã có hơn 104.000 tài khoản đăng ký; 27,7 triệu lượt truy cập; trên 4,3 triệu lượt hồ sơ đồng bộ trạng thái phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính và đặc biệt đã có trên 23.000 hồ sơ xử lý thành công trên Cổng DVC Quốc gia. Từ 8 nhóm dịch vụ công tại thời điểm khai trương, đến nay, Cổng DVC Quốc gia đã cung cấp 228 DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

(Tính đến ngày 3 tháng 4 năm 2020)

STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG
I Dành cho người dân
1 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá
2 Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá
3 Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
4 Hóa chất Cấp giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1
5 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
6 Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn điện, bán lẻ điện
7 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
8 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
9 Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN
10 Giải quyết hưởng chế độ thai sản
11 Cấp lại Giấy phép lái tàu
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
13 Cấp giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, bảng 3
14 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú)
15 Thay đổi mục đích sử dụng điện
16 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
17 Thủ tục đăng ký kết hôn
18 Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN
19 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
20 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
21 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
22 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
23 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài
24 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động truyền tải điện, phân phối điện
25 Điện Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
26 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)
27 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)
28 Thủ tục đăng ký lại khai sinh
29 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
30 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
31 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
32 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ
33 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
34 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ
35 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
36 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
37 Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
38 Cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà
39 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
40 Đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam
41 Cấp chứng thư xuất khẩu
42 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện
43 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm
44 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha
45 Gia hạn hợp đồng mua bán điện
46 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
47 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
48 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
49 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
50 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động
51 Nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế
52 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
53 Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
54 Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
55 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực
56 Thủ tục cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập
57 Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
58 Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
59 Thủ tục hủy tờ khai hải quan
60 Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm xuất, tái nhập; Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu
61 Cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1
62 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
63 Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải điện, phân phối điện
64 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
65 Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam
66 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)
67 Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước
68 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
69 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
70 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
71 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
72 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
73 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
74 Cấp lại Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
75 Thủ tục Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu
76 Cấp chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
77 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán buôn điện, bán lẻ điện
78 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I
79 Thủ tục đăng ký khai sinh
80 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
81 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
82 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
83 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
84 Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp
85 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội
86 Cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá
87 Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
88 Thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác
89 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
90 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)
91 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh sản phẩm thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
92 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
93 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)
94 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
95 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
96 Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
97 Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
98 Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
99 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
100 Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1
101 Cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
102 Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài
103 Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan
104 Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
105 Thay đổi thông tin đã đăng ký
106 Thay đổi định mức sử dụng điện
107 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện
108 Chấm dứt hợp đồng mua bán điện
109 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
110 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ
111 Thủ tục đăng ký khai tử
112 Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.
II Dành cho doanh nghiệp
1 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận
2 Cấp sửa đổi, bố sung Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
3 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
4 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương
5 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động truyền tải điện, phân phối điện
7 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định
8 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu VK
9 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho hàng hóa gửi kho ngoại quan đến các nước thành viên theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập
10 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AJ
11 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha
12 Thông báo hoạt động khuyến mại
13 Nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế
14 Thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
15 Giải quyết hưởng chế độ thai sản
16 Cấp Giấy phép bưu  chính
17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
19 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
21 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) giáp lưng
22 Cấp lại Giấy phép phân phối rượu
23 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)
24 Bổ sung lượng hàng hóa được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
25 Thay đổi định mức sử dụng điện
26 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu X
27 Cấp lại Giấy phép xe tập lái
28 Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
29 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau
30 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
31 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế
32 Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
33 Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
34 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện
35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
36 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán buôn điện, bán lẻ điện
37 Thủ tục sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
38 Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài
39 Đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam
40 Cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa
41 Cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô
42 Miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
43 Thay đổi mục đích sử dụng điện
44 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D
45 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện
46 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
47 Cấp lại Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
48 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
49 Cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà
50 Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
51 Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải điện, phân phối điện
52 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu EAV
53 Xuất nhập khẩu Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AI
54 Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
55 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
56 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
57 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
58 Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
59 Cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
60 Thủ tục huỷ tờ khai hải quan
61 Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
62 Cấp Giấy phép phân phối rượu
63 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
64 Cấp chứng thư xuất khẩu
65 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho ngoại quan, khu phi thuế quan và các khu vực hải quan riêng khác có quan hệ xuất nhập khẩu với nội địa
66 Cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô
67 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm
68 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AANZ
69 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu E
70 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cấp sau
71 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu S
72 Chấm dứt hợp đồng mua bán điện
73 Gia hạn hợp đồng mua bán điện
74 Cấp Giấy phép xe tập lái
75 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
76 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
77 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp Trung ương)
78 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
79 Cấp giấy phép bưu chính
80 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định
81 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định
82 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu VC
83 Cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô
84 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện
85 Thay đổi thông tin đã đăng ký
86 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AK
87 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu VJ
88 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
89 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu
90 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận
91 Cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
92 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
93 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
94 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận
95 Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
96 Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
97 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài
98 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
99 Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn điện, bán lẻ điện
100 Thủ tục công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
101 Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài
102 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu CPTPP
103 Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam
104 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)
105 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)
106 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
107 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện
108 Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động
109 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
110 Cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá
111 Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
112 Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan
113 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh sản phẩm thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện
114 Khai báo nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
115 Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
116 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi một chiều mẫu A (cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU)
117 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác
118 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
119 Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.
120 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19” và Chỉ thị 16 ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng DVC trực tuyến hãy truy cập vào Cổng DVC Quốc gia để đăng ký tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

Việc hưởng ứng của cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp sẽ giúp phát huy tối đa lợi thế từ các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thời gian qua, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thiết yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm do dịch Covid-19 gây ra.

Trân trọng,

(đã ký)

Mai Tiến Dũng

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung