Thực hiện Công văn số 1571/UBND-VX ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các khu, điểm, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; UBND thành phố yêu cầu:

1. Tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các khu, điểm, địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố Quy Nhơn kể từ ngày 17/3/2020 cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại.

2. Giao UBND các phường, xã: thông báo đến các cá nhân, tổ chức, đơn vị chủ quản các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các khu, điểm, địa điểm du lịch trên địa bàn biết, thực hiện (đặc biệt là các phường, xã: Ghềnh Ráng, Hải Cảng, Bùi Thị Xuân, Đống Đa, Thị Nại, Trần Hưng Đạo, Nhơn Hải, Nhơn Lý, Nhơn Châu, Nhơn Hội…).

3. Giao phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – TT thành phố chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc tạm dừng các hoạt động nêu trên theo quy định của pháp luật; đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn phục vụ khách khi hoạt động trở lại.

711/CV-UBND - 16/03/2020

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung