Ngày 27/02/2020, tại UBND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 của thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Công Vịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các thành viên UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thành phố. Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2020; ý kiến của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Ngô Hoàng Nam chủ trì kết luận: Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 thành phố đề ra, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tháng 3 năm 2020, trong đó tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

T20 11

 

 

I. VỀ KINH TẾ

1. Chi cục thuế thành phố: Khẩn trương hoàn chỉnh, tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2020 trƣớc ngày 25/3/2020. Tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác thu thuế, đặc biệt là các sắc thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế phi nông nghiệp, thuế xây dựng nhà ở tư nhân….; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định nhằm thu đạt và vượt kế hoạch dự toán thu ngân sách năm 2020.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố: Phối hợp với phòng Tài nguyên – MT thành phố và các đơn vị liên quan ham mưu UBND thành phố đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất để giải quyết nhu cầu đất ở của nhân dân và tạo nguồn thu cho ngân sách. Bố trí ngân sách chi theo dự toán được duyệt, bảo đảm các hoạt động của thành phố trên tinh thần tiết kiệm và có hiệu quả, ưu tiên bố trí vốn chi đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm. 3. Phòng Kinh tế thành phố

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố tham mưu UBND thành phố tăng cường chỉ đạo công tác chống hạn, phòng cháy chữa cháy rừng, 2 phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố, đặc biệt bệnh LMLM, Dịch tả lợn Châu phi, tai xanh và cúm gia cầm…. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch di dời các cơ sở giết mổ gia cầm, bò vào giết mổ tại Nhà máy giết mổ động vật tập trung; Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thực thi Luật thuỷ sản năm 2017 và triển khai các giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn thành phố; phối hợp với các địa phương tiếp tục vận động ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Phương án Tổ chức hoạt động Phố Ẩm thực đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Trần Bình Trọng đến đường Lê Thánh Tôn) để tham mưu UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho chủ trương thực hiện. Thời gian hoàn thành trƣớc ngày 31/3/2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình chợ an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ Sân Bay và chợ Dinh; thời gian hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trƣớc ngày 31/3/2020 để xem xét, cho ý kiến.

II. VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG CƠ BẢN, CHỈNH TRANG, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1. Phòng Quản lý đô thị thành phố

- Hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu bảo tồn và phát triển du lịch khu vực làng chài xã Nhơn Lý. Điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000: phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, khu vực 1 & 9 phường Trần Quang Diệu. Điều chỉnh quy hoạch chỉnh trang khu dân cư dọc chân núi Bà Hoả. Tiếp tục rà soát thực hiện quy hoạch phục vụ chỉnh trang, phát triển đô thị, tạo quỹ đất xây dựng các khu dân cư mới để giải quyết nhu cầu nhà ở, đất ở cho nhân dân, đồng thời tạo nguồn thu Ngân sách.

- Tập trung tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai có hiệu quả Phương án sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông, nhất là tại các tuyến đường được UBND tỉnh cho phép kinh doanh, để xe.

2. Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố: Chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng, tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường thường xuyên trong năm trên địa bàn thành phố nhằm giữ vững danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN” giai đoạn 2020-2022, thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2020.

3. Đội Trật tự đô thị thành phố

- Phối hợp Tổ liên ngành và UBND các phường có liên quan khẩn trương tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh mua bán trên địa bàn thành phố, trước mắt tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên tuyến đường Xuân Diệu, tuyến đường Nguyễn Huệ (trước Bệnh viện đa khoa tỉnh), tuyến đường Ngô Mây (đoạn trước quán Mộc), xung quanh khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc- Nguyễn Tất Thành và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành 3 phố. Lưu ý: xử lý kiên quyết đối với các trường hợp để các vật dụng, kinh doanh mua bán trên thảm cỏ và vỉa hè phía bên mặt biển đường Xuân Diệu.

- Phối hợp UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở không phép, sai phép. Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm dọc tuyến đường ĐT638.

4. Ban QLDA ĐTXD thành phố:

- Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình: Công viên biển Xuân Diệu; mở rộng nâng cấp đường Xuân Diệu (đoạn từ Tượng đài Chiến Thắng đến Mũi Tấn); Công viên phía Bắc đường Đống Đa; nâng cấp tuyến đường Thanh Niên đảm bảo hoàn thành trƣớc ngày 30/6/2020.

- Đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công xây dựng các công trình trọng điểm: nâng cấp đường Hùng Vương, ngầm hóa lưới điện đường An Dương Vương , HTKT các khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, khu vực 9 phường Trần Quang Diệu, Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng) và các công trình chỉnh trang đô thị, lát đá granite vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Khẩn trương hoàn thành khối lượng còn lại của công trình HTKT khu dân cư khu vực 6 phường Nhơn Bình giai đoạn I và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình HTKT khu dân cư khu vực 6 phường Nhơn Bình giai đoạn II.

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài đảm bảo hoàn thành trƣớc ngày 30/6/2020. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm mới như: dự án đường Ngô Mây nối dài; dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh (đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư); dự án kè chắn sóng xã Nhơn Hải, HTKT khu dân cư núi Mồ Côi phường Nhơn Phú,. 6. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố:

- Tham mưu UBND thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán sản phẩm, dịch vụ công đối với lĩnh vực Quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn; Thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng; quản lý nghĩa trang đô thị; cứu hộ bãi biển; quản lý, khai thác, duy tu các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá.

- Tiến hành lập hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn thành phố năm 2020. Ban hành danh mục chi tiết của sản phẩm công ích thoát nước đô thị, dịch vụ công Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thực hiện lắp dựng bảng đá Quảng trường Quy Nhơn.

III. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Phòng Lao động - TB&XH thành phố:

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 3 khi có kế hoạch của tỉnh. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với các doanh nghiệp nắm số lượng người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,… lao động và làm việc trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Công ty TNHH XD DV nghĩa trang An Lộc Phát rà soát các đối tượng gia đình chính sách, người có công cách mạng, thương binh liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện an táng tại Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; thẩm định, giải quyết hồ sơ các đối tượng BTXH đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, mai táng phí; kịp thời thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội đảm bảo theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố năm 2020.

2. Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Văn hóa – TT - TT thành phố:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, du lịch, quảng cáo trên địa bàn và duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các số điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố, nhất là quảng cáo rao vặt cho vay nóng, tín dụng đen. Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020, xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày Hội văn hóa thể thao miền biển thành phố lần thứ 14, năm 2020.

- Xây dựng và tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thời gian hoàn thành trƣớc ngày 15/03/2020. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm lịch sử, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Nâng cao chất lượng các tin, bài, chuyên mục phát sóng trên Đài Truyền thanh thành phố và các phường xã.

- Khẩn trương tham mưu UBND thành phố ban hành và tổ chức thực hiện Đề án phát triển du lịch thành phố năm 2020, thời gian hoàn thành trƣớc ngày 20/3/2020. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch trên dịa bàn. Tổ chức, duy trì hoạt động phố Văn hóa – Nghệ thuật với nhiều hình thức phong phú và đa dạng để phục vụ nhân dân và du khách (khi hết dịch viêm phổi cấp Covid-19).

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố:

- Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 – 2020 theo kế hoạch điều chỉnh của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức xét đặc cách viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố theo chỉ đạo của tỉnh. Kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ giáo viên các trường phục vụ tốt năm học 2019 – 2020. - Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề, hoạt động sư phạm của nhà giáo các trường học theo kế hoạch; chỉ đạo tiếp nhận sinh viên các trường về thực tập tốt nghiệp sư phạm 2 tại các trường mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Tham gia kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc học mầm non vòng 2.

- Kiểm tra, rà soát về tình hình cơ sở vật chất các trường để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng.

- Chỉ đạo các Nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của giáo viên và học sinh trong việc chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.

4. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm y tế thành phố:

- Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu chương trình y tế Quốc gia, công tác DS - KHHGĐ và công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19, virus cúm A(H1N1), A(H5N1), A(H5N6), A(H7N9). Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn các Trạm Y tế địa phương triển khai có hiệu quả biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác hướng dẫn các cơ sở hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và tổ chức thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố; triển khai hoạt động kiểm tra ATTP đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống, đặc biệt chú trọng các cơ sở phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố.

- Duy trì có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn thành phố.

IV. VỀ THANH TRA, TƢ PHÁP, QUỐC PHÕNG – AN NINH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Thanh tra thành phố: Tiếp tục thực hiện các hoạt động thanh tra theo Kế hoạch năm 2020 trên các lĩnh vực hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp và các dự án trọng điểm như Dự án đường Hoàng Văn Thụ nối dài, Dự án khu dân cư Bắc Đống Đa,….

2. Phòng Tư pháp thành phố: Tiến hành kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND phường, xã ban hành theo thẩm quyền quy định. Tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Duy trì thực hiện có hiệu quả công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác thi hành án dân sự, tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.

3. Phòng Nội vụ thành phố:

- Tập trung thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra về thanh tra công tác nội vụ đối với thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2016 – 2018). Chuẩn bị các điều kiện tổ chức vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thành phố; xét đặc cách viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố đối với các trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn theo chỉ đạo của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt đề án tinh giản biên chế năm 2020 theo lộ trình.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập” và “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện sắp xếp người hoạt động không chuyên trách theo Quyết định 41/2018/QĐUBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự một số phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã đảm bảo hoạt động có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố và các phường, xã.

- Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm phát huy vai trò, hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước ở địa phương. Phát huy tốt vai trò của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao. Thực hiện tốt công tác kiểm soát kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố; xử lý kịp thời những tồn tại, yếu kém, ảnh hưởng đến việc giải quyết nhu cầu cho các tổ chức và công dân.

4. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến; nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, nhất là trong thời gian tổ chức các ngày lễ lớn của năm 2020.

5. Công an thành phố:

- Tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là trên lĩnh vực tín dụng đen, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp... bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nắm chắc số lượng các du học sinh, người lao động từ nước ngoài trở về, khác du lịch nước ngoài (đặc biệt là các quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,...) để có biện pháp phối hợp, xử lý kịp thời khi có dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 xảy ra.

V. Văn phòng HĐND & UBND thành phố:

- Xây dựng kế hoạch Lễ Khai giảng các lớp học tiếng Hàn khóa IX – năm 2020. Tiếp tối kết nối, triển khai tốt các hoạt động đối ngoại thường xuyên với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại thành phố Quy Nhơn.

- Tham mưu UBND thành phố triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND 21 phường, xã. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tại các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả cho UBND thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC, Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm 2020. Trong đó, tập trung tham mưu xử lý các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn; tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao. Hoàn thành dự án Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Quy Nhơn để đưa vào áp dụng có hiệu quả.

VI. UBND các phường, xã

- Tập trung công tác thu ngân sách năm 2020, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao; rà soát việc thu, chi ngân sách của địa phương, tiết kiệm chi các khoản không cần thiết. - Rà soát, thống kê cụ thế số lượng (danh sách) lao động là người Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài và các du học sinh, lao động nước ngoài trở về địa 7 phương (đặt biệt là các quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,…); đồng thời báo cáo Trung tâm Y tế thành phố để có biện pháp phối hợp quản lý, kiểm tra giám sát sức khỏe và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

- UBND các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu và Phước Mỹ khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Bình Định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2020. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức các đợt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, thu gom rác thải, xà bần trên các tuyến đường, ven biển, dọc bờ kè, tại các chợ, khu vực công cộng,…; vận động nhân dân chỉnh trang tường rào cổng ngõ, thu dọn vệ sinh trước nhà, trong khu dân cư,… đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan nông thôn “xanh – sạch – đẹp”.

- UBND các phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu và xã Phước Mỹ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, sai phép dọc tuyến đường ĐT 638; đồng thời tháo dỡ các rào chắn đảm bảm mỹ quan và vệ sinh môi trường. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/3/2020.

- Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 09/3/2018 của Thành ủy Quy Nhơn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn thành phố.

VII. Đề nghị Ủy ban MTTQ VN và các Hội, đoàn thể thành phố

Trong quá trình các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, đề nghị Ủy ban MTTQ VN thành phố, các Hội, Đoàn thể thành phố thường xuyên theo dõi, chủ động phối hợp với đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố./.

Xuân Thoại -VP (Trích Thông báo số 128/TB-UBND ngày 28/02/2020)

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung