Ngày 06/03/2019, tại UBND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 của thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND thành phố, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ VN thành phố, các thành viên UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã.

Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Ngô Hoàng Nam chủ trì kết luận:

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 thành phố đề ra, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tháng 3 năm 2019, trong đó tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. VỀ KINH TẾ

1. Chi cục thuế thành phố: Khẩn trương hoàn chỉnh, tham mưu Ban hành Đề án thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2019 hoàn thành trước ngày 25/3/2019. Tập trung triển khai từ đầu năm các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác thu thuế; tập trung nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định. nhằm thu đạt và vượt kế hoạch dự toán thu ngân sách năm 2018, đáp ứng nhu cầu chi ngân sách.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố: Tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất để giải quyết nhu cầu đất ở của nhân dân và tạo nguồn thu cho ngân sách. Bố trí ngân sách chi theo dự toán được duyệt, bảo đảm các hoạt động của thành phố trên tinh thần tiết kiệm và có hiệu quả, ưu tiên bố trí vốn chi đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm.

3. Phòng Kinh tế thành phố

Tập trung công tác hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019, Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống Dịch tả heo Châu Phi, LMLM trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai Đề án “Di dời các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ xen kẽ trong khu dân cư vào nhà máy giết mổ động vật tập trung” kể cả giết mổ bò và gia cầm; chỉ đạo đôn đốc Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ Nhà máy giết mổ động vật tập trung tại khu vực 9 phường Trần Quang Diệu sớm hoàn thành trong Quý I/2019 và đi vào hoạt động trong Quý II/2019.

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng chông thiên tai & TKCN, Bảo vệ rừng & PCCCR năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thời gian hoàn thành trong tháng 04/2019.

Phối hợp với UBND phường Trần Phú và các đơn vị liên quan đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Phương án tổ chức Phố Ẩm thực Quy Nhơn đảm bảo hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2019.

Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nhân rộng mô hình chợ đảm bảo VSATTP tại chợ Khu VI; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức hoạt động kinh doanh của các chợ trên địa bàn thành phố theo đúng quy định và đạt hiệu quả.

II. VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG CƠ BẢN, CHỈNH TRANG, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1. Phòng Quản lý đô thị thành phố

Hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu bảo tồn và phát triển du lịch khu vực làng chài xã Nhơn Lý. Tiếp tục rà soát thực hiện quy hoạch phục vụ chỉnh trang, phát triển đô thị, tạo quỹ đất xây dựng các khu dân cư mới để giải quyết nhu cầu nhà ở, đất ở cho nhân dân, đồng thời tạo nguồn thu Ngân sách.

Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ lập lại Trật tự đô thị trên tuyến đường Xuân Diệu, đường Nguyễn Huệ (trước Bệnh viện đa khoa tỉnh), Quảng trường Nguyễn Tất Thành, công viên biển Xuân Diệu, công viên thiếu nhi (theo Văn bản số 282/UBND-ĐT ngày 19/02/2019 của UBND thành phố). Thời gian hoàn thành trước ngày 15/03/2019.

2. Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố: Phối hợp Văn phòng Đăng ký Đất đai Chi nhánh thành phố Quy Nhơn rà soát các hồ sơ GCNQSD đất tồn đọng để xây dựng kế hoạch cụ thể tham mưu, đề xuất UBND thành phố giải quyết theo quy định.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố Quy Nhơn: Thực hiện tốt công tác cấp GCNQSD đất cho công dân, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ tồn đọng và khẩn trương chỉnh lý biến động đất do thu hồi đất của các dự án.

4. Đội Trật tự đô thị thành phố

Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với hộ bà Nguyễn Thị Tiền, hộ ông Lê Văn Bán, hộ ông Lê Ngọc Hùng và hộ ông Lê Văn Dũng để thực hiện dự án HTKT khu dân cư khu vực 1, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn; Cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Thành để GPMB thực hiện dự án HTKT khu nhà ở Hồ sinh thái Đống Đa, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Ban hành kế hoạch và tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn các phường, xã như: Quang Trung, Nhơn Bình, Nhơn Phú, Nhơn Hải,…

Tổ công tác liên ngành triển khai thực hiện công tác ra quân lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh mua bán trên địa bàn thành phố, nhất là các tuyến đường trên tuyến đường Xuân Diệu, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Công viên biển Xuân Diệu, Công viên Thiếu nhi; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng tuyến đường văn minh “xanh – sạch – đẹp” trên địa bàn mà các địa phương đã đăng ký.

Phối hợp UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở không phép, sai phép, chuyển nhượng đất đai bất hợp pháp.

5. Ban QLDA ĐT & XD thành phố: Tập trung chỉ đạo đôn đốc sớm bàn giao đưa vào sử dụng công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu trong Quý I//2019. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm khác như: nâng cấp đường Thanh Niên, khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, khu dân cư khu vực 6 phường Nhơn Bình, Khu dân cư khu vực 4, 5 phường Nhơn Phú, Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng), các công trình trường học và lát đá vỉa hè chỉnh trang đô thị các tuyến đường. Thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án theo quy định, trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc thì chủ động báo cáo UBND thành phố kịp thời để chỉ đạo giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình. Thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án theo quy định, trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc thì chủ động báo cáo UBND thành phố kịp thời để chỉ đạo giải quyết theo quy định.

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB các công trình trọng điểm như: Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km113+00 – Km145+00 phân đoạn Km137+580 – Km143+787 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, Khu dân cư Hưng Thịnh, đường Hoàng Văn Thụ nối dài, Chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình HTKT các khu dân cư: phía Đông đường Nguyễn Trọng Trì, phía Bắc làng SOS phường Nhơn Bình, phía Bắc khu tái định cư Tiểu dự án VSMT, phía Đông Viện sốt rét ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn, khu vực 1 phường Đống Đa, Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài, Khu dân cư khu vực núi Mồ Côi phường Nhơn Phú...

7. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố: tăng cường công tác phối hợp với 03 Công ty công ích đảm bảo hoạt động có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

8. Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn: Tăng cường thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải trên các tuyến đường, bãi biển và mặt nước biển và các nơi công cộng, du lịch, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

9. Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn: Tiến hành khảo sát, đề xuất danh mục cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên lĩnh vực giao thông (đợt 2). Tăng cường công tác tuần tra, phát hiện và sửa chữa hư hỏng trên các tuyến đường để bảo đảm an toàn giao thông.

10. Công ty CP Công viên Cây xanh & CS đô thị Quy Nhơn: Kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trụ đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo hoạt động; tập trung công tác trồng dặm, chăm sóc cây hoa lá màu trang trí tại các hoa viên, dải phân cách, công viên. Nâng cao chất lượng công tác quản lý tại các khu vực công cộng, nhất là tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

III. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Phòng Lao động - TB&XH thành phố:

Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 3 khi có kế hoạch của tỉnh. Rà soát, kiểm tra thang lương, bảng lương và định mức lao động của các doanh nghiệp. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn khi có phân bổ kinh phí của UBND tỉnh.

Tiếp tục thẩm định hồ sơ, thực hiện các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời và theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo.

Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và công tác vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố năm 2019.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố:

Tổ chức tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Quy Nhơn - Bình Định (31/3/1945 - 31/3/2019). Duy trì hội đánh bài chòi dân gian vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, du lịch, quảng cáo trên địa bàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện đối với các hoạt động văn hóa, thông tin, du lịch, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, xuất bản phẩm và hoạt động mê tin di đoan trong các lễ hội. Thường xuyên tổ chức ra quân tháo dỡ các pano, biển, bảng quảng cáo cũ kỹ, rách nát ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia các Giải thi đấu thể thao cho tỉnh tổ chức. Chỉ đạo tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố và các phường, xã.

Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án tổ chức Phố đi bộ kết hợp Văn hóa nghệ thuật trên đường Lê Đức Thọ để tham mưu UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến.

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố:

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2018 – 2019. Tiếp tục kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ giáo viên các trường phục vụ tốt năm học 2018 – 2019. Chỉ đạo rà soát nhu cầu giáo viên thiếu để làm cơ sở cho việc thỏa thuận điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng theo đúng thời gian quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên môn theo kế hoạch.

Tổng hợp nhu cầu về nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất các trường, lớp học thuộc ngành giáo dục & đào tạo thành phố quản lý và phê duyệt danh mục để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định. Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội khuyến học các cấp và các Trung tâm học tập cộng đồng.

4. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm y tế thành phố, Trung tâm Dân số - KHHGĐ:

Phòng Y tế thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra sức khỏe các đối tượng khám nghĩa vụ quân sự nhằm chuẩn bị tốt cho việc giao nhận quân được đảm bảo.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, không thể xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp lễ, tết.

Duy trì hoạt động thường xuyên các mục tiêu chương trình y tế quốc gia và công tác khám, chữa bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe tại các trạm y tế. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - KHHGĐ

IV. VỀ THANH TRA, TƯ PHÁP, QUỐC PHÒNG – AN NINH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Thanh tra thành phố Tiếp tục thực hiện các hoạt động thanh tra theo Kế hoạch năm 2019 trên các lĩnh vực hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp và các dự án trọng điểm.

2. Phòng Tư pháp thành phố: Tiếp tục kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND phường, xã ban hành theo thẩm quyền và thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018 theo Kế hoạch. Tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở và duy trì thực hiện có hiệu quả công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác thi hành án dân sự, tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.

3. Phòng Nội vụ thành phố:

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự một số phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND các phường, xã đảm bảo hoạt động có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố và các phường, xã.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập” và “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”.

Trình Ban Thường vụ Thành ủy xin chủ trương việc sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012, Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ và Quyết định 19/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh làm cơ sở cho việc báo cáo UBND tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện. Hướng dẫn UBND các phường, xã tổ chức bầu Bí thư Khu vực kiêm Khu phố trưởng theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp người hoạt động tại một số địa phương theo Quyết định 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh đối với các phường, xã đủ điều kiện.

Phối hợp UBND các phường xã rà soát, đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã; thỏa thuận với Sở Nội vụ và hoàn tất các thủ tục để tổ chức tốt các kỳ tuyển dụng thuộc thẩm quyền: công chức cấp xã, viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố, viên chức các đơn vị sự nghiệp khác thành phố.

4. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến; nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, nhất là trong thời gian tổ chức các ngày lễ lớn của năm 2019.

5. Công an thành phố:

Duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu; đảm bảo an ninh trật tự, trật tự ATGT trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra tấn công trấn áp tội phạm, nhất là đối với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp... bảo đảm tình hình an ninh chính trị (đặc biệt là an ninh nông thôn), trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông.

Chỉ đạo Công an các phường, xã tăng cường công tác nắm tình hình các trường hợp bị cưỡng chế và có biện pháp xử lý kịp thời; đồng thời bố trí lực lượng tham gia bảo vệ tình hình an ninh trật tự các trường hợp cưỡng chế do giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố và các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, đất đai, trật tự đô thị. Chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ khi thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

V. Văn phòng HĐND & UBND thành phố:

Tham mưu UBND thành phố triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND 21 phường, xã. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tại các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả cho UBND thành phố.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về “Hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2019, Kế hoạch ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố năm 2019. Trong đó, triển khai đưa vào áp dụng chính thức Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử cho cấp phường, xã, phần mềm quản lý quỹ phát triển cộng đồng; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Bộ phận TN&TKQ thành phố và tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh bổ sung các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông khép kín tại UBND thành phố.

VI. UBND các phường, xã

Tập trung công tác thu ngân sách năm 2019, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao; rà soát việc thu, chi ngân sách của địa phương, tiết kiệm chi các khoảng không cần thiết.

Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 09/3/2018 của Thành ủy Quy Nhơn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn thành phố. Hàng tháng, báo cáo kết quả cho UBND thành (đồng gửi phòng Tài nguyên – MT thành phố để tổng hợp, theo dõi, tham mưu).

Phối hợp với các Hội, đoàn thể địa phương tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, huy động lực lượng quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn quản lý, tuyên truyền nhân dân bỏ rác đúng giờ quy định đảm bảo mỹ quan và văn minh đô thị.

VII. Đề nghị Ủy ban MTTQ VN và các Hội, đoàn thể thành phố

Trong quá trình các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, đề nghị Ủy ban MTTQ VN thành phố, các Hội, Đoàn thể thành phố thường xuyên theo dõi, chủ động phối hợp với đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố./.

Trịnh: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung