Ngày 28/01/2019, UBND thành phố ban hành Thông báo số 65/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố

 

QK

Thực hiện Thông báo số 13/TB-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; UBND thành phố Quy Nhơn thông báo như sau:

1. Nghỉ Tết: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố được nghỉ liền 09 ngày, từ thứ bảy ngày 02/02/2019 đến hết Chủ nhật ngày 10/02/2019 (nhằm ngày 28 tháng Chạp, năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng, năm Kỷ Hợi).

2. Treo Quốc kỳ: Ngoài các công sở treo Quốc kỳ thường xuyên theo quy định; các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn thành phố treo Quốc kỳ từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 07/02/2019 (nhằm ngày 28 tháng Chạp, năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 3 tháng Giêng, năm Kỷ Hợi).

UBND thành phố thông báo để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và có kế hoạch bố trí người trực, bảo vệ tại cơ quan mình trong ngày nghỉ Tết nêu trên.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung