Thực hiện Công văn số 5774/UBND-KT ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về việc đóng cửa Nghĩa trang Quy Nhơn tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.

Căn cứ tình hình thực tế tại Nghĩa trang Quy Nhơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Đồng thời để ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tùy tiện việc mai táng và cải táng tại Nghĩa trang Quy Nhơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. UBND thành phố thông báo:

Kể từ ngày 22/10/2018, nghiêm cấm việc mai táng và cải táng dưới tất cả mọi hình thức tại Nghĩa trang Quy Nhơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (trừ nghĩa trang Trung cao). Mọi tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm việc mai táng và cải táng tại Nghĩa trang Quy Nhơn thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

UBND phường Quang Trung tăng cường công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng mồ mả trên núi Vũng Chua (phía sau Nghĩa trang Phật giáo). Trường hợp không xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp có hành vi vi phạm thì chịu hoàn toàn trách nhiệm; chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn, Công an thành phố, Đội trật tự đô thị thành phố, phòng QLĐT, phòng TNMT thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết để thực hiện, báo cáo về UBND thành phố để chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện; đồng thời chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành khảo sát tuyến đường dẫn vào Nghĩa trang Quy Nhơn để thống nhất phương án lắp dựng barie chặn các phương tiện cơ giới lớn (Lưu ý: có gắn biển nghiêm cấm việc mai táng và cải táng trong Nghĩa trang Quy Nhơn). Trên cơ sở đó, giao Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn triển khai lắp dựng barie theo quy định.

Đài Truyền thanh thành phố và UBND các phường, xã thông báo nội dung Thông báo này trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và Đài Truyền thanh các phường, xã để cán bộ, nhân dân biết, thực hiện.

Hoàng Việt - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung