Thực hiện Công văn số 2533/UBND-VX ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Bình Định; Công văn số 1893/UBND-TH ngày 08/6/2017 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt;

Nhằm xây dựng đô thị Quy Nhơn văn minh, xanh - sạch - đẹp; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

1.Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã và đề nghị các hội, đoàn thể thành phố:

Từ ngày18/8/2018 trở đi duy trì ra quân thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt vào thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần, cụ thể như sau:

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện (kể cả công tác thông tin, tuyên truyền) của đơn vị, địa phương và gửi kế hoạch về UBND thành phố, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố chậm nhất đến ngày l5/08/20l8.

+ Tổ chức đợt cao điểm đồng loạt ra quân xử lý, bóc xóa quảng cáo rao vặt thực hiện toàn thành phố từ ngày 18/8/2018 đến ngày 09/9/2018. Sau thời gian trên, các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì thực hiện.

+ Định kỳ ngày 25 hàng tháng gửi báo cáo tháng kết quả thực hiện; hàng năm chậm nhất đến ngày 25/11 gửi báo cáo năm về UBND thành phố, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố (báo cáo năm nêu rõ các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tổng kết, đánh giá, qua đó lựa chọn lực lượng nòng cốt, nhân tố tích cực đề xuất khen thưởng, động viên).

2. Năm 2018, để phục vụ công tác tổng hợp, tổ chức Hội nghị tổng kết toàn thành phố (dự kiến tổ chức trong tháng 9/2018). Yêu cầu các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1893/UBND-TH ngày 08/6/2017 về tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt (số liệu thời kỳ báo cáo từ ngày 08/6/2017 đến hết ngày 09/9/2018; trong đó có số liệu báo cáo riêng đợt cao điểm ra quân toàn thành phố từ ngày 18/8/2018 đến ngày 09/9/2018), thời gian gửi báo cáo về UBND thành phố (đồng gửi Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố để tổng hợp, theo dõi, tham mưu) chậm nhất đến ngày 20/9/2018.

3.Công an thành phố:

-Báo cáo xin chỉ đạo của Công an tỉnh và chỉ đạo lực lượng công an thành phố và công an các phường, xã tăng cường công tác xử lý vi phạm về quảng cáo rao vặt liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay nóng không cần thế chấp; thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin vi phạm quảng cáo rao vặt liên quan đến hoạt động này và cung cấp cho Đài truyền thanh thành phố để phổ biến trên đài truyền thanh.

-Vận động, phát động quần chúng nhân dân lắp đặt camera tại mặt tiền nhà ở để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý thông tin phục vụ điều tra vi phạm về treo, dán, vẽ, phát tờ rơi quảng cáo rao vặt.

4.Công ty CP Công viên, Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

Sớm đưa vào hoạt động các Bảng thông tin quảng cáo rao vặt, góp phần giải quyết tình trạng vi phạm về quảng cáo rao vặt; đồng thời chỉ đạo duy trì thường xuyên công tác phối hợp xử lý vi phạm, bóc xóa quảng cáo rao vặt trên các trụ đèn tín hiệu giao thông, cổng chào điện tử, công viên, cây xanh, nơi công cộng... đã được giao nhiệm vụ cho Công ty quản lý.

5.Văn phòng HĐND và UBND thành phố: phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố tham mưu UBND thành phố đề xuất Thành ủy Quy Nhơn ban hành văn bản chỉ đạo chính quyền, các Đảng ủy, các ban Đảng, các hội đoàn thể trực thuộc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, xử lý vi phạm, ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt.

6.Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố

-Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp số 02/KHPH-SVHTT- STTTT-UBNDQN ngày 09/8/2017 giữa UBND thành phố thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định về việc phối hợp xử lý các thuê bao di động/cố định được sử dụng để thực hiện quảng cáo, rao vặt sai quy định. Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết công tác tăng cường quản lý, xử lý hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố.

-Căn cứ Quyết định số 5611/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND thành phố về việc bổ sung nội dung quy định tiêu cuẩn công nhận danh hiệu “khu phố văn hóa” trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (áp dụng thực hiện từ năm 2018); tham mưu cho Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố không xét công nhận danh hiệu “khu phố văn hóa” đối với khu phố/thôn để tình trạng quảng cáo, rao vặt không đúng quy định xảy ra.

-Tham mưu cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố” đưa tiêu chí xử lý, bóc xóa quảng cáo rao vặt vào chấm điểm xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa; phường đạt chuẩn văn minh đô thị; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới hàng năm.

-  Phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND thành phố xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác xử lý vi phạm, bóc xóa quảng cáo rao vặt sai quy định.

7.Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Đài truyền thanh thành phố

-Theo chức năng nhiệm vụ của mình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, xe loa di động, hệ thống đài truyền thanh; xây dựng phóng sự, tin bài đăng phát trên đài tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, vận động người dân tham gia tố giác, phát hiện, bắt giữ đối tượng vi phạm dán, vẽ, sơn, phát tờ rơi... quảng cáo rao vặt sai quy định và tham gia bóc xóa quảng cáo rao vặt do đoàn thể, chính quyền địa phương, khu dân cư phát động.

-Phối hợp với Công an thành phố phổ biến số điện thoại đường dây nóng của đơn vị trong tiếp nhận và xử lý thông tin vi phạm về quảng cáo rao vặt; nhất là liên quan đến hoạt động cho vay nóng không thế chấp, tín dụng đen.

8.Phòng Quản lý đô thị, Đội Trật tự đô thị thành phố: thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm đối với việc lắp đặt mái hiên, mái hiên di động, hộp đèn, trụ quảng cáo, đặt để biển hiệu lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan và trật tự đô thị.

9.Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, phường, xã; kịp thời tham mưu UBND thành phố hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt của các đơn vị, địa phương.

10.Đề nghị các hội, đoàn thể thành phố: xây dựng kế hoạch, phong trào ra quân bảo vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt; duy trì thực hiện vào Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần (tập trung cho đợt cao điểm ra quân toàn thành phố từ ngày 18/8/2018 đến ngày 09/9/2018).

* Đề nghị Thành Đoàn Quy Nhơn phối hợp với UBND các phường, xã nhân rộng mô hình Bảng thông tin quảng cáo rao vặt miễn phí, góp phần giải quyết tình trạng vi phạm về quảng cáo rao vặt.

11.Đề nghị Đảng ủy các phường, xã: chỉ đạo chính quyền, đoàn thể, chi bộ ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt; nhất là trong các khu dân cư, khu chung cư.

12.UBND các phường, xã

-Rà soát, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 814 ở địa phương; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo rao vặt theo thẩm quyền quy định.

-Phát động, duy trì các phong trào ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần đến từng khu dân cư, hộ gia đình (trong đó, tập trung cho đợt cao điểm ra quân toàn thành phố từ ngày 18/8/2018 đến ngày 09/9/2018).

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung