(14/08/2015): Ngày 11.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã ký Quyết định số 2802/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương lập Chương trình phát triển đô thị TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận giai đoạn 2015 – 2025 và giai đoạn 2025 – 2035.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập chương trình phát triển đô thị bao gồm TP. Quy Nhơn hiện hữu, huyện Tuy Phước, 2 xã Canh Vinh và Canh Hiển huyện Vân canh, xã Cát Tiến, Cát Khánh và một phần xã Cát Hải huyện Phù Cát có diện tích khoảng 67.788 ha. Ranh giới khu vực nghiên cứu chương trình phát triển đô thị phía Bắc giáp huyện Phù Cát, phía Tây giáp Thị xã An Nhơn, phía Đông giáp biển Đông và phía Nam giáp thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Nội dung Chương trình phát triển đô thị TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận: Xác định lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị bao gồm các khu vực phát triển đô thị mới, khu đô thị mới, mở rộng, cải tạo, bảo tồn, tái thiết hoặc đô thị có chức năng chuyên biệt cho từng giai đoạn 5 năm và ưu tiên giai đoạn đầu 5 năm và hàng năm, giai đoạn 2015 – 2025 và giai đoạn 2025 – 2035 phù hợp các giai đoạn của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm phù hợp với quy hoạch chung đô thị, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị. Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương. Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị. Phân công tổ chức thực hiện. Quyết định còn nêu rõ về trình tự tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt; sản phẩm của Chương trình phát triển đô thị TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận… Tiến độ thực hiện Chương trình phát triển đô thị TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận giai đoạn 2015 – 2025 và giai đoạn 2025 – 2035 trong 6 tháng kể từ ngày phê duyệt đề cương, do Sở Xây dựng thực hiện lập./.

Phi Hùng

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung