Thực hiện Thông báo số 556-TB/TU ngày 27/12/2017 của Thành ủy Quy Nhơn về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại buổi Hội ý ngày 27/12/2017; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiên như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường xã tập trung rà soát, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố tại các văn bản đã ban hành trươc đây; triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 4507/UBND-TH ngày 28/12/2017 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ hợp HĐND thành phố lần thứ 5 về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; đồng thời tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Chi cục thuế thành phố: tập trung triển khai đẩy mạnh công tác thu thuế, thu ngân sách ngay từ đầu năm 2018, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; đồng thời, khẩn trương tham mưu Xây dựng Đề án thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2018, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 20/01/2018.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: tham mưu UBND thành phố trình UBND tỉnh, Sở Tài chính sớm hỗ trợ ngân sách thành phố khoản hụt thu năm 2017 đê thành phô đảm bảo thưc hiên nhiêm vu. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/01/2018

3. Phòng Kinh tế thành phố:

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND phường, xã kiểm tra, hướng dẫn nông dân thực hiện giao sạ lúa vụ Đông Xuân đúng lịch thời vụ; đồng thời chi hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, sản xuất và chuẩn bị đón Tết.

- Khẩn trương xây dựng Phương án tổ chức Phố Ẩm thực tại tuyến đường Ngô Văn Sở - Trần Độc để tham mưu UBND thành phố trình UBND tỉnh cho ý kiến thực hiện.

4. Phòng Quản lý đô thị thành phố:

- Khẩn trương lập, thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án: Khu đất bến xe của HTX 1/4 đường Phạm Hồng Thái, kho đông lạnh đường Trần Cao Vân, kho Bạch Tuyết cũ ở phường Nhơn Phú.

- Đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình chỉnh trang đô thị: Thông tuyến đường Nguyễn Nhạc ra nút giao thông Vũ Bảo - Diên Hồng, ..

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố:

-Khẩn trương phối hợp các đơn vị tham mưu UBND thành phố trình Ban Thành vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn thành phố”. Thời gian hoàn thành và báo cáo về UBND thành phố trước ngày 10/01/2018.

-Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ban QLDA ĐT&XD thành phố đẩy mạnh công tác tham mưu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố đảm bảo đạt, vượt chỉ tiêu do HĐND thành phố giao.

6.Ban QLDA ĐT & XD thành phố: tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm như: Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, mở rộng tuyến đường Xuân Diệu, khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa ... Đồng thời đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB các dự án: Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên, khu dân cư khư vực 6 phường Nhơn Bình, khu dân cư gần làng SOS phường Nhơn Bình, Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng), Đê biển thôn Lý Hưng và Lý Lương xã Nhơn Lý, .. . và các công trình trường học.

7.Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

-Khẩn trương phối hợp các đơn vị tham mưu UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị “Vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác giải phỏng mặt bằng và tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố”, Thời gian hoàn thành và báo cáo về UBND thành phố trước ngày 10/01/2018.

-Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm như: cầu Lê Thanh Nghị, khu dân cư khu vực 1, phường Đống Đa, .. . Đồng thời khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án: khu dân cư Hưng Thịnh, đường Hoàng Văn Thụ nối dài và đường xung quanh hồ Bàu Sen, Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh), đoạn Kml 13+00 “ Km145+00 phân đoạn Km 13 7+5 80 - Km 143+787 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, khu phía Đông Quảng Trường Nguyễn Tất Thành.

8.Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn, Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn, Công ty CP Công viên Cây xanh & CS đô thị Quy Nhơn: Tập trung thực hiện công tác duy tu, sửa chữa một số tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp; quản lý, chăm sóc, trang trí các vườn hoa, công viên, cây xanh, điện chiếu sáng, đèn trang trí trên các tuyến đường; tăng cường thu gom rác thải, vận hành hệ thông xử lý nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018. Kiểm tra, đề xuất sửa chữa một số bảng, đèn kéo quân bị hư hỏng để phục vụ nhu cầu quảng cáo, rao vặt của các tổ chức, cá nhân.

9.Phòng Lao động - TB&XH thành phố: thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với nước và công tác đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, tập trung cho các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018.

10.Phòng Văn hóa “ Thông tin thành phố:

-Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyên mừng Đảng “ mừng Xuân Mậu Tuât 2018 và các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Đảng bộ thành phố.

-Tham mưu UBND thành phố trình UBND tỉnh cho ý kiến về Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành để triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trong tháng 01/2018,

11.Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố: tổ chức sơ kết đánh giá học kỳ I, năm học 2017-2018. Nâng cao ý thức của đội ngũ giáo viên trong cổng tác dạy học. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên theo biên chế được giao và biên chế lớp để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

12.Thanh tra thành phố:

-Chủ trì phối hợp Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn, UBND phường Trần Hưng Đạo tập trung tham mưu UBND thành phố giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của các hộ dân ở tuyến đường Bùi Xuân Phái (đường số 2) thuộc dự án HTKT Khu nhà ở Hồ sinh thái Đầm Đống Đa, thành phố Quy Nhơn để tạo quỹ đất, giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất theo chủ trương của UBND tỉnh, tạo nguồn thu ngân sách cho thành phố.

-Căn cứ Quyết định số 10372/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018, khẩn trương chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, trong đó lưu ý: tăng cường thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố; đơn vị, địa phương có nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp; không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thơi làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, đề xuất UBND thành phố xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giảỉ quyết khiếu nại, tố cáo.

-Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018. Thời gian thực hiện trong tháng 01/2018.

13. Công an thành phố:

-Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là đối với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp... ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông đặc biệt là trước, trong và sau Tết.

-Chỉ đạo Công an phường, xã tăng cường công tác nắm tình hình các trường hợp bị cưỡng chế và có biện pháp xử lý kịp thời; đồng thời bố trí lực lượng tham gia bảo vệ tình hình an ninh trật tự các trường hợp cưỡng chế do giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố và các trường hơp vi phạm trên lĩnh vực xây đựng, đất đai, trật tự đô thị. Chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ khi thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

14.Ban Chỉ huy Quân sự thành phố:

-Tập trung thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đảm bảo theo kế hoạch và chỉ tiêu giao.

-Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến; nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, nhất là trong thời gian tổ chức các ngày lễ lớn của năm 2018.

15.Giao UBND các phường, xã, Phòng Tài nguyên - Mồi trường thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Đội trật tự đô thị thành phố và các đơn vị liên quan: tăng cường công tác quản lý đất đai, xây đựng trên địa bàn; kiên quyêt xử lý các trường họp lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở không phép, sai phép theo đúng quy định pháp luật; rà soát chặt chẽ hồ sơ, thủ tục và tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng và các trường hợp không chấp hành chủ trương, chính sách bồi thường GPMB các dự án; tăng cường công tác ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán trên các tuyến đường nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đất đá trái phép và tình hình phá rừng trên địa bàn thành phố.

16. Văn phòng HĐND & UBND thành phố:

-Khẩn trương đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại văn bản số 3808/UBND-TH ngày 30/10/2017 về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất - 2018, tổng hợp tham mưu UBND thành phố báo cáo, trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến để triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 16/01/2018.

-Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “1 cửa”, “1 cửa liên thông” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Quy Nhơn; nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ, ứng xử, đảm bảo chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; chú trọng đôn đốc công tác giải quyết hồ sơ đúng hẹn, trường hợp trễ hẹn làm ảnh hường đến nhiệm vụ chung, gây bức xúc đối với công dân thì kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo đối với cơ quan liên quan có văn bản xin lỗi công dân theo quy định.

-Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 08/12/2017 của UBND thành phố về ứng đụng CNTT trong quả lý nhà nước năm 2018. Trong đó tập trung triển khai nhân rộng mô hình phần mềm văn phòng điện tử, phần mềm một cửa điện tử cho UBND các phường, xã còn lại; triển khai phần mềm tiếp nhận, phản hồi ý kiến phản ánh Online cho Bộ phận tiếp nhận trả kết quả thành phố, phần mềm quản lý đơn thư.

-Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao cho các đơn vị, địa phương. Định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo UBND thành phố để chỉ đạo thực hiện. Duy trì việc cập nhật tiến độ công việc vào Phần mềm theo dõi tiến độ công việc để giúp theo dõi quản lý đầu việc, góp phần chấn chỉnh phương thức giải quyết công việc của các đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề xuất UBND thành phố xử lý kịp thời những tồn tại, yếu kém, ảnh hưởng đến nhu cầu giải quyết công việc cho các tổ chức và công dân.

Xuân Thoại: VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung