Thực hiện Thông báo số 556-TB/TU ngày 27/12/2017 của Thành ủy Quy Nhơn về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại buổi Hội ý ngày 27/12/2017; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiên như sau: Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường xã tập trung rà soát, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố tại các văn bản đã ban hành trươc đây; triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo
Một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội của thành phố Quy Nhơn trong năm 2018 Trong năm 2018, thành phố Quy Nhơn đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực:     Nhìn lại kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2017 Xuân Thoại: VP
Để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của thành phố, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ sau: 1.Thủ trưởng các
Chiều ngày 08/11/2017, tại phòng họp UBND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống cơn bão số 12 năm 2017. Tham dự cuộc họp gồm có Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Đ/c: Trần Thị Như Hoa – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, đại diện Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, các Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố và đại diện
Chiều ngày 25/10/2017, tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn, UBND thành phố tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2017.
Theo hướng dẫn số 26-HD/BTG ngày 18/8/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Quy Nhơn về việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ngày 25/8/2017, UBND thành phố ban hành Văn bản số 3047/UBND-TH về việc
Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố theo đúng nội dung tại Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và các văn bản liên quan, Tổ công tác liên ngành thành phố xây dựng kế hoạch ra quân lập lại trật tự đô thị trên toàn tuyến đường Xuân Diệu - nội bộ Xuân
Thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp, các ngành; công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và tiếp nhận phản ánh của các cơ quan công luận, của người dân... thì việc lập lại trật tự đô thị vẫn còn thực hiện chưa kiên quyết, chưa triệt để, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố còn tình trạng để bục, kệ, ram dốc, bảng quảng cáo sai quy định, tình trạng
Ngày 05/05/2017, tại phòng họp UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 của thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên UBND thành phố; Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã và Văn phòng HĐND&UBND thành phố. Sau khi nghe dự thảo Báo
Theo Công an tỉnh Bình Định tại văn bản số 823/CAT-PV11 ngày 28/4/2017 về phương thức thủ đoạn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an TP. Quy Nhơn tại văn bản số 832/CATP-TH ngày 04/5/2017 v/v thông báo phương thức, thủ đoạn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 24/4/2017, tại phòng họp UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm trong công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, Hội liên hiệp phụ nữ, Thành đoàn, Liên đoàn lao động, Hội Cựu chiến binh thành phố, Công an thành phố, phòng
Ngày 30/3/2017, UBND thành phố ban hành Quyết định số 933/UBND-ĐT về việc tập trung tập trung triển khai công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.
Ngày 24/3/2017, UBND thành phố ban hành Công văn số 880/UBND-ĐT về việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán tuyến đường Xuân Diệu, nội bộ Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung