Sáng ngày 26/9/2016, tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Quy Nhơn đã diễn ra Hội nghị kế hoạch đầu tư đa ngành (MSIP) cho Chiến lược phát triển thành phố (CDS) Quy Nhơn.

Đến dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban ngành của Tỉnh và đại diện Phòng, ban chức năng, các Hội, Đoàn thể của thành phố, đại diện lãnh đạo các phường, xã thuộc thành phố

hb

Trên cơ sở rà soát các quy hoạch, kế hoạch của địa phương, khảo sát thực tế, tham vấn cộng đồng và các hội thảo chuyên đề, UN-Habitat đã kết hợp với tổ công tác địa phương để xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển thành phố Quy Nhơn. Tại cuộc họp kỹ thuật về Kế hoạch đầu tư đa ngành tổ chức vào tháng 6, nhóm tư vấn của UN-Habitat đã giới thiệu với tổ công tác địa phương về phương pháp luận xây dựng kế hoạch đầu tư đa ngành (MSIP) và mối liên hệ giữa MSIP và quy hoạch chiến lược. Các bên liên quan tại cuộc họp kỹ thuật đã thảo luận về những vấn đề phát triển chính của thành phố, tầm nhìn và các ý tưởng cho chiến lược. Tổ công tác địa phương đã áp dụng công cụ MSIP để xây dựng các chương trình, dự án chiến lược nhằm đạt được những mục tiêu phát triển của địa phương trong ngắn hạn và trung hạn; sàng lọc, đánh giá và xác định thứ tự ưu tiên cho các dự án dựa trên thảo luận và thống nhất về danh sách các tiêu chí phù hợp với điều kiện của thành phố. Các bên liên quan tại cuộc họp kỹ thuật cũng đã thảo luận về những cơ hội hợp tác công tư trong việc thực hiện các dự án ưu tiên.

Tại Hội nghị, nhóm tư vấn đã tổng hợp kết quả làm việc cùng với tổ công tác và đưa vào dự thảo Chiến lược phát triển thành phố Quy Nhơn; rà soát và thống nhất về các nội dung trong dự thảo chiến lược phát triển thành phố Quy Nhơn; rà soát và thống nhất về kết quả áp dụng công cụ MSIP trong xây dựng và xác định thứ tự ưu tiên cho dự án đầu tư trọng điểm của thành phố; thảo luận về cơ chế thực hiện CDS Quy Nhơn; tăng cường tính tự chủ của địa phương trong việc xây dựng và thực hiện CDS Quy Nhơn

Để có được một chiến lược phát triển bình đẳng, toàn diện, cần có sự tham gia của cộng đồng. Diễn đàn Thành phố sẽ là nền tảng giúp giới thiệu cách tiếp cận này cho người dân, để người dân hiểu được quyền và trách nhiệm của họ trong sự phát triển của thành phố.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung