Vị trí tâm bão (lúc 03 giờ 30 phút ngày 28/9): khoảng 15.9oN; 108.3oE, nằm ngay trên bờ biển giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Cường độ cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.Ảnh hưởng của bão số 4: tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới có gió giật cấp 7; A Lưới có gió giật cấp 9; Đà Nẵng có gió giật cấp 8; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Trà My có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Quảng
Vị trí tâm bão (lúc 18 giờ ngày 27/9): khoảng 15.70N; 110.30E, cách Đà Nẵng khoảng 220km, cách Quảng Nam khoảng 201km, cách Quảng Ngãi khoảng 174km về phía Đông.Sức gió mạnh nhất: cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17.Dự báo: trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.Lưu ý: chi tiết trong tin bão khẩn cấp phát lúc 20h00 ngày 27/9.Tin phát lúc: 18h15 https://nchmf.gov.vn/
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, đảo Phú Quý gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.      Hồi 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió
Vị trí tâm bão (lúc 09 giờ ngày 27/9): khoảng 15.3 độ Vĩ Bắc; 111.8 độ Kinh Đông.Sức gió mạnh nhất: cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật cấp 17.Dự báo: trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20-25km/h.Cấp độ rủi ro thiên tai:Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định: cấp 4Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai: cấp 3.Lưu ý: chi tiết trong tin bão khẩn cấp phát lúc 11h00 ngày 27/9.Tin phát lúc: 09h15 Nguồn: https://nchmf.gov.vn/
Vị trí tâm bão (lúc 07 giờ ngày 27/9): khoảng 15.5 độ Vĩ Bắc; 112.1 độ Kinh Đông.Sức gió mạnh nhất: cấp 14-15 (150-183 km/h), giật cấp 17. Dự báo: trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25-30km/h.Lưu ý: chi tiết trong tin bão khẩn cấp phát lúc 08h00 ngày 27/9.Tin phát lúc: 07h15 Nguồn: https://nchmf.gov.vn/
Hồi 04 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi
     Hồi 22 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.     Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ
  Hồi 19 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.     Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo
Hồi 16 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm
Vị trí tâm bão (lúc 16 giờ ngày 26/9): khoảng 15.9 độ Vĩ Bắc; 116.5 độ Kinh Đông.Sức gió mạnh nhất: cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15.Dự báo: trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25km/h.Lưu ý: chi tiết trong tin bão khẩn cấp phát lúc 17h00 ngày 26/9.Tin phát lúc: 16h15 Nguồn : https://nchmf.gov.vn/
Vị trí tâm bão (lúc 15 giờ ngày 26/9): khoảng 15.9 độ Vĩ Bắc; 116.6 độ Kinh Đông.Sức gió mạnh nhất: cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15.Dự báo: trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25-30km/h.Lưu ý: chi tiết trong tin bão khẩn cấp phát lúc 17h00 ngày 26/9.Tin phát lúc: 15h15 Nguồn : https://nchmf.gov.vn/
Sáng nay (30/6), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 01 năm 2022 và có tên quốc tế là CHABA.Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng
Hiện nay (05/4): Áp cao lục địa có cường độ suy yếu chậm.Dự báo: Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa phân tích trên nên ngày và đêm nay (05/4), khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5-4,5m; vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,5-3,5m.Cảnh báo cấp
 Hiện nay (04/4): Áp cao lục địa có cường độ suy yếu chậm.     Dự báo: Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa phân tích trên nên từ nay đến ngày 05/4, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,5-4,5m.   
Hiện nay (01/4): Áp cao lục địa ở phía Bắc đang tăng cường mạnh về phía Nam.Dự báo: Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Từ chiều tối nay (01/4), vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển
Trong 6 giờ vừa qua, bão số 9 đã giảm đi một cấp.Do ảnh hưởng của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên ở Quy Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Quảng Ngãi-Phú Yên có gió giật cấp 6; đảo Lý Sơn mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.Hồi 13 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách Bình Định - Phú Yên khoảng 200km về phía
Hồi 13 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 60km tính từ tâm bão.   Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ
   Hồi 10 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 60km tính từ tâm bão.   Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến
  Hiện nay (10/11), ở vùng biển phía Đông Phi-líp-pin có một cơn bão (tên quốc tế là Vamco) đang hoạt động.Hồi 10 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 128,5 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh
  Do ảnh hưởng của bão số 12, tại An Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, tại Hòa Phú (Phú Yên) có gió giật cấp 8.Vị trí tâm bão (lúc 06giờ ngày 10/11): Khoảng 12.3oN; 110.1oE, ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận.Sức gió mạnh nhất: cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12.Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h.Lưu ý: Chi tiết trong tin bão khẩn cấp phát lúc 09h00 ngày
Do ảnh hưởng của bão số 12, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và An Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khanh Hòa đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 19h ngày 9/11 đến 04h ngày 10/11) phổ biến 50-150mm.Hồi 04 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9
Hồi 19 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 07 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ
Hồi 16 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 10/11, vị

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung