Sáng ngày 30/11/2017, Được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố đã phối hợp tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cơ sở. Đến dự buổi khai giảng có đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đỗ Thị Thu Ba – Thành ủy viên, GD trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố; đồng chí Nguyễn Duy Tuấn – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, các đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Thành ủy, các đồng chí là Phó Bí thư và cán bộ văn phòng cấp ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy.

lóp

Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo

lóp2

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 02 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 06 chuyên đề về: Khái quát chung về công tác văn phòng cấp ủy; Biên soạn văn bản của Đảng ở cơ sở; Thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng cơ sở; Công tác văn thư, lưu trữ; Công tác tài chính của Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Trần Văn Thanh yêu cầu các đồng chí học viên sắp xếp công việc của cơ quan, đơn vị hợp lý để tham dự đầy đủ, tập trung tiếp thu nội dung chương trình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung chuyên đề; chấp hành tốt nội quy của lớp học, phấn đấu học tập tốt và vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Linh_VPTU

Sáng ngày 30/11/2017, Được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố đã phối hợp tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cơ sở. Đến dự buổi khai giảng có đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đỗ Thị Thu Ba – Thành ủy viên, GD trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố; đồng chí Nguyễn Duy Tuấn – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, các đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Thành ủy, các đồng chí là Phó Bí thư và cán bộ văn phòng cấp ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 02 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 06 chuyên đề về: Khái quát chung về công tác văn phòng cấp ủy; Biên soạn văn bản của Đảng ở cơ sở; Thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng cơ sở; Công tác văn thư, lưu trữ; Công tác tài chính của Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Trần Văn Thanh yêu cầu các đồng chí học viên sắp xếp công việc của cơ quan, đơn vị hợp lý để tham dự đầy đủ, tập trung tiếp thu nội dung chương trình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung chuyên đề; chấp hành tốt nội quy của lớp học, phấn đấu học tập tốt và vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Linh_VPTU

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung