Sáng ngày 08/11/2017, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra tại điểm trường Tiểu học xã Nhơn Hải (cơ sở 2).

Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố, Văn phòng HĐND&UBND thành phố.

Theo báo cáo của Ban giám hiệu nhà trường và lãnh đạo UBND xã Nhơn Hải, cơn bão số 12 đã làm tốc mái, tràn nước và gây nứt các trụ tại các dãy phòng học của nhà trường, không đảm bảo cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh của Trường Tiểu học Nhơn Hải (cơ sở 2).

ktrl

Hiện trạng lớp học bị tốc mái

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường khẩn trương thống kê tình hình thiệt hại báo cáo phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố để tham mưu, đề xuất UBND thành phố.

ktrl1

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP kiểm tra hiện trường tại Trường Tiểu học Nhơn Hải (cơ sở 2)

Sáng ngày 08/11/2017, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra tại điểm trường Tiểu học xã Nhơn Hải (cơ sở 2).

Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố, Văn phòng HĐND&UBND thành phố.

Theo báo cáo của Ban giám hiệu nhà trường và lãnh đạo UBND xã Nhơn Hải, cơn bão số 12 đã làm tốc mái, tràn nước và gây nứt các trụ tại các dãy phòng học của nhà trường, không đảm bảo cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh của Trường Tiểu học Nhơn Hải (cơ sở 2).

Hiện trạng lớp học bị tốc mái

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường khẩn trương thống kê tình hình thiệt hại báo cáo phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố để tham mưu, đề xuất UBND thành phố.

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP kiểm tra hiện trường tại Trường Tiểu học Nhơn Hải (cơ sở 2)

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung