Sáng ngày 02/11/2017, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tổ chức giám sát tìnhhình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm 2016 đến hết tháng 10/2017 của UBND xã Nhơn Hải.

gsnh

Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Nhơn Hải

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Trần Thị Như Hoa – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; các đồng chí trong Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Nhơn Hải báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, công tác thu thuế, thu chi ngân sách và tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Nhơn Hải; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của UBND xã Nhơn Hải. Đồng chí Trần Thị Như Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua UBND xã Nhơn Hải đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã; tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã, công tác thu thuế, công tác quản lý đất đai còn một số khó khăn, vướng mắc. Đồng chí đề nghị trong thời gian đến UBND xã tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của địa phương để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung-VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung