Sáng ngày 31/10/2017, tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng, đại biểu Trần Ánh Tuyết và Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII, HĐND thành phố khóa XI.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố,; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN phường Trần Hưng Đạo và cử tri phường Trần Hưng Đạo.

Thay mặt Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Trần Ánh Tuyết đã thông báo trước cử tri phường Trần Hưng Đạo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII; thay mặt Đại biểu HĐND thành phố, đại biểu Huỳnh Tấn Phong đã thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XI và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc lần trước.

tcctthd

Bà Trần Ánh Tuyết – Đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri của phường đã có nhiều ý kiến kiến nghị và bày tỏ nguyện vọng của mình xoay quanh các vấn đề: giải phóng mặt bằng, công tác chỉnh trang đô thị, chế độ chính sách…

 Đồng chí Lê Anh Sơn đã thay mặt lãnh đạo UBND thành phố giải đáp và làm rõ một số vấn đề mà bà con cử tri phường Trần Hưng Đạo quan tâm thuộc thẩm quyền của thành phố; đồng thời đề nghị lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo quan tâm, giải quyết những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của địa phương.

tcctthd1

Đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt đại biểu HĐND tỉnh Bình Định, đại biểu Nguyễn Thanh Tùng cũng đã giải trình và ghi nhận một số vấn đề bà con cử tri phường Trần Hưng Đạo kiến nghị để chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Mỹ Nhung-VP                                             

Sáng ngày 31/10/2017, tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng, đại biểu Trần Ánh Tuyết và Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII, HĐND thành phố khóa XI.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố,; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN phường Trần Hưng Đạo và cử tri phường Trần Hưng Đạo.

Thay mặt Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Trần Ánh Tuyết đã thông báo trước cử tri phường Trần Hưng Đạo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII; thay mặt Đại biểu HĐND thành phố, đại biểu Huỳnh Tấn Phong đã thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XI và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc lần trước.

Bà Trần Ánh Tuyết – Đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri của phường đã có nhiều ý kiến kiến nghị và bày tỏ nguyện vọng của mình xoay quanh các vấn đề: giải phóng mặt bằng, công tác chỉnh trang đô thị, chế độ chính sách…

 Đồng chí Lê Anh Sơn đã thay mặt lãnh đạo UBND thành phố giải đáp và làm rõ một số vấn đề mà bà con cử tri phường Trần Hưng Đạo quan tâm thuộc thẩm quyền của thành phố; đồng thời đề nghị lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo quan tâm, giải quyết những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của địa phương.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung